اندازه‌گیری ریسک مازاد در صنعت صندوق‌های مشترک ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا

2 استادیار دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه پیام نور

3 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور

چکیده

صنعت صندوق‌های مشترک اخیراً رشد قابل توجهی داشته و به یکی از روش‌های مهم سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی تبدیل شده  است. عملیات این صندوق‌ها اغلب  ریسکی است زیرا برای کسب بازده بالاتر آنها اغلب مبادرت به انتخاب شرکت‌های رو به رشدی می‌کنند که انتظار دارند در آینده قیمت سهام­شان افزایش چشمگیری را تجربه کند. در اقتصاد مالی شاخص‌های مختلف سنتی برای ارزیابی رابطه بین ریسک و بازده صندوق‌های مشترک وجود دارد. این شاخص‌ها از ضعف تک‌بعدی بودن برخوردارند. این مقاله قصد دارد یک روش نوین چند‌بعدی مرزی را که  بر مبنای روش تحلیل چند‌جهتی داده‌ها تعریف شده است، برای ارزیابی رابطه ریسک و بازده در صنعت صندوق‌های مشترک معرفی و به‌کار برده و مقادیر مازاد ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک را بر روی داده‌های صندوق‌های مشترک ایران برای سال 1389، محاسبه و تحلیل نماید. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که‌ صندوق‌های مشترک به‌طور متوسط تنها با 66 درصد از ریسک نامطلوب و 64 درصد از ریسک سیستماتیک تقبل شده در سال 1389 و هزینه کمتر می‌توانند به همان سطح از بازده کسب شده دست یابند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measuring Risk Excesses in Iran’s Mutual Funds industry

نویسندگان [English]

  • Hamid Kordbacheh 1
  • Mohammad Javad Hozoori 2
  • Ali Malmir 3
1 Assistant Professor, University of Bu-ali Sina
2 Assistant Professor, University of Payame-Noor
3 Graduate student, university of Payame-Noor
چکیده [English]

The mutual funds industry has recently grown drastically and is now considered as an alternative channel investment in financial markets. Many of these funds are relatively risky in that for higher returns they aim to select growth companies which are expected to post large stock price increases. There are many traditional indices to assess the relationship between returns and risks in financial economics. The main drawback of these indices is being one-dimensional. This paper is to introduce and apply a new multi-criteria method based upon multi-directional inefficiency analysis to assess the relationship between return and risk and to measure risk excesses of a sample of Iranian mutual funds in the year 2010. The findings of this study show that the sampled founds can acquire the same returns by merely accepting 66 and 64 per cent of the received unsystematic and systematic risks, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mutual Funds
  • return and risk
  • systematic and unsystematic risk
  • multi-directional risk-return analysis