بررسی تأثیر ماه های مذهبی بر بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس واحد علوم و تحقیقات و عضو هیات علمی دانشگاه تهران

2 دانش‌آموخته رشته مدیریت بازرگانی گرایش مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات (نویسنده مسئول و طرف مکاتبه)

چکیده

این تحقیق به بررسی یکی از حوزه های جدید دانش مدیریت مالی تحت عنوان مالی رفتاری می پردازد. مسئله ای که در این تحقیق دنبال می شود، "اثر ماه های مذهبی" می باشد. اثر ماه های مذهبی یکی از بی نظمی های بازار سرمایه است که از جمله مقوله های "اثرات دوره ای یا تقویمی" می باشد و ادعا می کند که در ماههای مختلف مذهبی از نظر متغیرهای اساسی بازار یعنی بازدهی، نوسان پذیری بازده و حجم معاملات، ناهمسانی وجود دارد. به عبارت دیگر الگوهای منظمی در رفتار سری زمانی این متغیرها در ماه های مذهبی وجود دارد. بنابراین می توان با تدوین استراتژی هایی از این الگوهای ماهانه بازده اضافی یا غیرعادی کسب نمود.
این تحقیق بر روی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در دوره 11/11/1384 هجری شمسی مصادف با 1/1/1427 (اول محرم) هجری قمری تا تاریخ 16/9/1389 هجری شمسی مصادف با 30/12/1431 (آخر ذی الحجه) هجری قمری اجرا می شود. روش اجرای این تحقیق تحلیل رگرسیونی می باشد.
بر اساس نتایج این تحقیق ماه محرم تاثیر معناداری بر بازدهی، نوسان پذیری بازده و حجم معاملات بورس تهران ندارد، ماه رمضان بر نوسان پذیری بازده تاثیر معناداری داشته ولی بر بازدهی و حجم معاملات اثر معناداری ندارد؛ و ماه ذی الحجه بر بازدهی و نوسان پذیری بازده مؤثر بوده ولی بر حجم معاملات اثر معناداری نگذاشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The religious months effect on the stock market return, volatility and volume in the stock exchange of Tehran

نویسندگان [English]

  • Reza Tehrani 1
  • Hosein Bayginia 2
1 Associate Professor in Tehran University
2 Graduated student in Finance of Science & Research Branch, IAU
چکیده [English]

This thesis investigate The religious months effect in Tehran stock exchange (TSE). The religious month effect is seasonality or calendar anomaly that has been studied and documented in finance  literature. This anormaly indicates the repetitive trends or patterns in the time series behavior of stock market.
In this study the total index of TSE for the period of 1420-1431 hijri (moon year) are examined to specify the probable  pattern in trading days of TSE in term of return, volatility and volume.
In this research regression analysis are used for monthly data of TSE. Both OLS methodology and new specification  of GARCH models are used to specify and separate the effect of various months on the dependent variables.
The results of testing of regression analysis support validity of Ramadan and Zi Hijjah effect on volatility  and Zi Hijjah effect on return.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Calendar Effects
  • Religious months
  • Return
  • volatility
  • Volume
  • Garch model