آنالیز فرکتالی شاخص بورس اوراق بهادار تهران به روش RS

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

2 دانشجوی دکتری مالی مرکز آموزشهای بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم

چکیده

در ادبیات علمی فرض‌های مختلفی در خصوص بازار مطرح شده است از جمله، از یک طرف افرادی وجود دارند که بازار را کاملاً تصادفی تصور می کنند و از طرف دیگر افرادی که بازار را کاملاً  قطعی فرض مینمایند و خواهیم دیدکه هر دو گروه تا حد مشخصی درست می گویند ولی نتایجی که از همپوشانی هر دو تفکر ناشی می شود متفاوت از انتظارات هر دو گروه است. همچنین، همانطور که می دانیم بازار سرمایه به خوبی توسط توزیع نرمال و گشت تصادفی  تشریح نمی‌شود و فرضیه بازار کارا به عنوان فرضیه ای غالب برای عملکرد بازار است.
در این پژوهش با مروری کوتاه بر  فرضیه بازار کارا و بیان ناکارآمدی آن، فرضیه بازار فرکتال به عنوان جایگزینی برای این فرضیه مطرح می شود. بر اساس فرضیه بازار فرکتال خواهیم دیدکه چرا ساختار آماری این بازار با بازارکارا شباهتی وجود دارد. همچنین با به کارگیری روش R/S و آزمون این روش، فرضیات بازار فرکتال و کارآمدی آن قابل اثبات است. نتایج مطالعه نشان می‌دهد فرضیات بازار فرکتال را می‌توان به عنوان جایگزینی برای فرضیه بازارکارا در نظر گرفت. همچنین در مدل قیمت‌گذاری دارائی‌های سرمایه‌ای (CAPM) که براساس فرضیه بازارکارا شکل گرفته است، تجدیدنظر کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Fractal Analysis of Tehran Stock Exchange Index With RS Method

نویسندگان [English]

  • Fraydoon Rahnamay Roodposhti 1
  • Parham Pedram 2
1 Professor of IAU, Science and Research Branch
2 MSc in Financial Management, Sistan & Baluchestan University, Zahedan, Iran
چکیده [English]

This paper deals with this issue, which can be summarized as the conflict between randomness and determinism. On the one hand, there are market analysts who feel that the market is perfectly deterministic; on the other, there is a group who feel that the market is completely random. We will see that there is a possibility that both are right to a limited extent. But what comes out of these partial truths is quite different from the outcome either group expects. We will use R/S analysis, or rescaled range analysis. R/S analysis can distinguish fractal from other types of time series, revealing the self-similar statistical structure. This structure fits a theory of market structure called the Fractal Market Hypothesis.. This reconciliation ties directly into the concept of  local randomness and global determinism.
One of the most important area that we focun on is capital market distributions. capital markets are not well described by the normal distribution and random walk theory. Yet, the Efficient Market Hypothesis continues to the dominant paradigm for how the markets work. Standard statistical analysis begins by assuming that the system under study is primarily random; that is, the causal process that created the time series has many component parts, or degrees of freedom, and the interaction of those components is so complex that a deterministic explanation is not possible. Only probabilities can help us understand and take advantage of the process. The underlying philosophy implies that randomness and determinism cannot coexist.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rescale Range Analysis
  • Fractal Market Hypothesis
  • Efficient Market Hypothesis
  • local randomness
  • global determinism