تئوری ارضای سهامدار و شناسایی عوامل موثر بر سیاست تقسیم سود در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رگرسیون توبیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی پردیس علوم و تحقیقات آذربایجان غربی

چکیده

هدف این پژوهش بررسی عوامل تعیین کننده سیاست تقسیم سود در بورس اوراق بهادار تهران است. برای دستیابی به این هدف مجموعه­ای از تئوری­ها و متغیرهایی که اخیرا در مورد سیاست شامل تئوری ارضای سهامدار، عدم اطمینان به جریان­های نقدی، ریسک سیستماتیک، ثبات سود تقسیمی و دارایی­های ثابت معرفی شده است، مورد آزمون قرار گرفت. دادهای پژوهش از صورت­های مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال­های بین 1379 تا 1389 حاصل شده است. برای تحلیل دادها از رگرسیون توبیت به خاطر ماهیت خاص متغیر وابسته یعنی سیاست تقسیم سود استفاده شد. علاوه بر شش تئوری و متغیر اصلی تحقیق، چهار متغیر کنترلی شامل وجه نقد، اندازه شرکت، سودآوری و فرصت­های سرمایه­گذاری در نظر گرفته شد. نتایج تحقیق نشان می­دهد که مدیران شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای ارضای سهامداران تلاش نکرده و سیاست تقسیم سود باثباتی ندارند. به علاوه، چرخه عمر شرکت و ریسک سیستماتیک عوامل تعیین کننده سیاست تقسیم سود نیستند، در حالی که عدم اطمینان به جریان نقدی، دارایی­های ثابت، وجه نقد، اندازه شرکت و فرصت­های سرمایه­گذاری عوامل موثر بر تقسیم سوداند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Shareholder Satisfaction Theory and Determinants’ of dividend policy factors in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Saeed Jabbarzade Kangarlooie 1
  • Morteza Motevassel 2
1 Assistant Professor of Islamic Azad University, Azarbiyjan Branch
2 Graduated student in Accounting of Islamic Azad University, Azarbiyjan Branch
چکیده [English]

The aim of this study is to investigate the determinants of dividend policy in Teheran Stock Exchange (TSE). To do so, a fresh bunch of recently introduced theories including catering theory, cash flow uncertainty, life cycle hypothesis, systematic risk, dividend stability and fixed assets variable are selected to be investigated. Data for hypotheses testing derived from financial statements of firms listed in TSE for the period between 2003-2010. For analyses purpose Tobit regression is used because of the censuring nature of dependent variable. In addition to six main theories and variables, four control variable including cash, firms size, profitability and investment opportunity are considered. The results of study show that mangers of TSE firms do not cater to investors demand and they have not stable dividend policy. Moreover, firm’s life cycle and systematic risk are not determinants of dividend policy while cash flow uncertainty, fixed assets, cash, firm’s size, profitability and investment opportunity are.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Catering theory
  • Dividend policy and Tehran Stock Exchange (TSE)