بررسی رفتار توده وار سرمایه گذاران نهادی با استفاده از مدل کریستی و هوانگ در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی

چکیده

در بسیاری از موارد مشاهده شده است که قیمت ها در بازار سهم دچار نوسانات شدید می شوند بدون اینکه اطلاعات مشخص و موثقی در رابطه با آنها در بازار منتشر شده باشد. در مدل تصمیم گیری رفتار توده وار تبعیت بی قید و شرط از سایر سرمایه گذاران مبنای اتخاذ تصمیمات است. این گونه تصمیم گیری ها سبب هجوم سرمایه گذاران برای خرید یا فروش سهم و بروز نوسانات شدید قیمتی شده که پیامد آن بی ثباتی و شکنندگی بازار می باشد.
در این پژوهش وجود رفتار توده وار سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا با استفاده از مدل کریستی و هوانگ انحراف بازده سهام شرکت ها از بازده بازار در فواصل زمانی روزانه و هفتگی در کل توزیع بازده بازار و نیز در خلال دوره های نوسانات افزایشی یا کاهشی بازار در گروه سرمایه گذاران نهادی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج تحقیق حاکی از آن است که رفتار توده وار در دوران رونق بازار در بورس تهران وجود ندارد، ولی شواهدی از رفتار توده وار در دوران رکود بازار در بورس تهران با استفاده از داده های روزانه بازده یافت شد. نکته دیگر اینکه با استفاده از داده های هفتگی شواهدی حاکی از رفتار توده وار بدست نیامد که این مسئله می تواند تاکیدی بر یافته کریستی و هانگ (1995) مبنی بر کوتاه مدت بودن پدیده رفتار توده وار باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Appraising the Herding Behavior on Institutional Investors with Christie and Huang Model in Tehran Stock Exchange

نویسنده [English]

  • Zahra Pourzamani
Assistant Professor, Islamic Azad University‚ Central Tehran Branch
چکیده [English]

In many cases it is observed that share prices in the share market swings are severe, without clear and reliable information concerning them is released in the market. The decision follows the herding behavior of other investors' decisions are based. This decision caused a rush of investors to buy or sell the share and price volatility that the outcome of the instability and fragility of the market.
Paper examines the presence of herding behavior of investors in Tehran Stock Exchange (TSE). We examine the herding behavior in TSE with Christie and Huang model. We analyze the behavior of return dispersions during periods of unusually large upward and downward changes in the market index with daily and weekly data on institutional investors.
Our findings indicate that herding formations do not exist in upward markets, but we find evidence of herding in down markets with daily data. The results suggest that any evidence of herding behavior does not exist with weekly data that is consistent with the observation by Christie and Huang(1995) that “herd behavior is a very short-lived phenomenon”.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Market Return
  • herding behavior
  • Equity Returns Dispersion
  • Institutional investors