اثر دامنه نوسان قیمت روزانه بر رفتار قیمتی سهم با رویکرد استراتژی‌ سرمایه‌گذاری معکوس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

2 دانشجوی دکتری مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات (مسئول مکاتبات)

3 کارشناسی ارشد مدیریت مالی

چکیده

دامنه نوسان قیمت سهام نوعی متوقف‌کننده خودکار است که در بازارهای معاملات آتی و برخی از بورس‌های اوراق بهادار در بازارهای نوظهور استفاده می‌شود و دلایل اصلی بکارگیری آن جلوگیری از نوسانات بیش از دامنه قیمت، جلوگیری از دستکاری قیمت، ممانعت از بروز بحران‌های مالی و حفظ بازار عنوان شده است.
به طور کلی محققان همواره بر سر اعمال محدودیت دامنه نوسان، کارایی و میزان بهینه آن با یکدیگر اختلاف نظر داشته‌اند. طرفداران معتقدند که اگرچه اعمال این محدودیت موجب به تاخیر افتادن کشف قیمت می‌شود اما از نوسانات شدید و بیش‌واکنشی جلوگیری می‌کند. اما عده‌ای دیگر خلاف این نظر را دارند و معتقدند که اعمال محدودیت دامنه نوسان تنها باعث می‌شود که نوسانات قیمت به روز بعد منتقل شود و بیش‌واکنشی را تشدید می‌کند. از آنجایی که تحقیقات انجام شده در دنیا در خصوص دامنه نوسان قیمت به نتایج متفاوتی دست یافته، توصیه شده است که رویکردهای مختلفی برای تحقیق بیشتر در این باره به کار گرفته شوند. به همین خاطر، در تحقیق حاضر به دنبال این هستیم که با استفاده از استراتژی سرمایه‌گذاری معکوس آثار اعمال دامنه نوسان قیمت در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی کنیم.
نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد که اعمال دامنه نوسان قیمت در بورس اوراق بهادار تهران موجب تاخیر در کشف قیمت می‌شود و موجب بیش‌واکنشی سرمایه‌گذاران نمی‌گردد. بنابراین می‌توان گفت که مسئولان بورس اوراق بهادار تهران توانسته‌اند با اعمال دامنه نوسان قیمت مانع از نوسانات شدید و بیش‌واکنشی سرمایه‌گذاران گردند، اگرچه این محدودیت موجب به تاخیر قیمت افتادن کشف قیمت می‌شود و کارایی بازار را کاهش می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Price Limit Effects on Stock Prices Behavior: A Contrarian Investment Strategy Approach

نویسندگان [English]

  • Hamid Reza Vakili fard 1
  • Jalal Seifoddini 2
  • Arash Abjadpour 3
  • Hossein Maghsoud 3
1 Ph.D. Faculty member of Islamic Azad University, Science and Research Branch
2 Ph.D. Candidate in finance, Islamic Azad University, Science and Research Branch (Corresponding Author)
3 MSc in Finance
چکیده [English]

Price limit is a kind of circuit breaker which is used in developing stock exchanges and futures markets to prevent extreme price volatility, price manipulation, and financial crashes.
Generally speaking, researchers and market participant usually disagree about price limit application, its efficiency, and optimum range. Pros believe although price limit may delay price discovery, it prevents extreme price volatility and overreaction. On the other hand, cons assert that price limit causes price volatility spillover and intensify investor’s overreaction. Since there is no consensus over the price limit application and efficiency, it is recommended to study this issue using different methods. Therefore, we are trying to study price limit effects in Tehran Stock Exchange using Contrarian Investment Strategy.
Our results show that price limit application in Tehran Stock Exchange delays price discovery but has nothing to do with investor’s overreaction. Consequently, it seems that regulators have prevented extreme volatility, although this constraint delays price discovery and reduces market efficiency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • circuit breakers
  • price limit
  • Stock Market Volatility
  • contrarian investment strategy
  • delayed price discovery
  • Overreaction