آزمون روش شارپ تجدید‌نظر‌شده مبتنی بر ارزش در معرض خطر جهت ارزیابی عملکرد (شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

در این مقاله، شاخص جدیدی بنام شارپ تجدید‌نظر‌شده مبتنی بر ارزش در معرض خطر به عنوان یک شاخص‌ قابل قبول جهت ارزیابی عملکرد شرکت‌های فعال در بازار سرمایه معرفی شده است. ارزش در معرض خطر به دلیل دارا بودن ویژگی‌های منحصربه‌فرد و همچنین به دلیل اقبال نهادهای مالی و بین‌المللی دنیا جهت ارزیابی ریسک، در این شاخص به عنوان یک نو‌آوری ابزاری مورد استفاده قرار گرفته است. در تحقیق حاضر، ارزیابی عملکرد شرکت‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های فلزات اساسی بورس اوراق بهادار تهران با دو روش محاسبه شاخص شارپ و شاخص شارپ تجدید‌نظر‌شده در دوره زمانی سال 1385 تا 1389 مورد مقایسه و آزمون قرار گرفته است.
نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که در شرکت‌هایی که پرتفوی متنوعی دارند (شرکت‌های سرمایه‌گذاری) استفاده از شاخص شارپ یا شارپ تجدید‌نظر شده، تفاوت معناداری در رتبه‌بندی شرکت‌ها ایجاد نمی‌کند. در مورد شرکت‌هایی که پرتفوی ندارند (شرکت‌های تولیدکننده فلزات اساسی) و یا پرتفوی متنوعی ندارند به‌رغم مشاهده تفاوت ظاهری در رتبه‌بندی، این تفاوت از نظر آماری معنادار نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Revised Sharp Method Examination Based on Value at Risk for Evaluation of Tehran Stock Exchange Companies

نویسنده [English]

  • S. Reza Mirghaffari
Postgraduate of Finance at Islamic Azad University, Tehran Central Branch
چکیده [English]

Initially in this research we introduce a new method for evaluating the performance of company in Tehran Stock Exchange that called Revised-Sharp ratio and then examine this index was compared with sharp ratio. In Revised- Sharp ration we used of Value at Risk (Var) concept. Due to the unique properties and its application in the international financial institutions, VaR was applied as a financial innovation in Revised Sharp index.
In this study, evaluating the performance by Revised-Sharp and Sharp was done in Investment and Metal Producer Company for period of study (2007-2011). The results show that there is no difference between ranking of Revised-Sharp and Sharp index in Investment companies (Portfolio). Although in Metal companies there were some differences between ranking of Revised Sharp and Sharp apparently, but also this hypothesis was not approved by nonparametric statistical examination.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Revised Sharp ratio
  • Sharp Ratio
  • Value at risk
  • Exponentially veragVaR Back testing