برآورد ارزش در معرض ریسک قیمت نفت خام و اثرات سرریز آن با استفاده از مدل گارچ چندمتغیره MGARCH

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت مالی و عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا (مسئول مکاتبات)

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه الزهرا

چکیده

در این تحقیق فواید مدل­های گارچ چندمتغیره ی ­پارامتریک جهت محاسبه ارزش در معرض ریسک و اثرات سرریز بازده­ی قیمت نفت خام اوپک و نفت خام تگزاس غربی مورد بررسی قرار داده می­شود. ابتدا به برآورد ارزش در معرض ریسک با روش گارچ یک متغیره پرداخته می­شود سپس با در نظر گرفتن یک سبد دارایی با سهم مساوی از نفت اوپک و نفت تگزاس غربی به برآورد ارزش در معرض ریسک با توجه به اثر سرریز آن با استفاده از مدل گارچ چند متغیره پرداخته می­شود.
نتایج نشان داد که از بین مدل­های گارچ چندمتغیره و گارچ تک متغیره ، گارچ چندمتغیره به واسطه به­کار­گیری کامل­تر اطلاعات ماتریس همبستگی بهتر از مدل تک متغیره ارزش در معرض ریسک را محاسبه می­کند. آزمون­ها بیانگر اهمیت همبستگی وابسته به زمان در مدیریت ریسک پرتفوی است. ارزش در معرض ریسک محاسبه شده بیانگر برتری مدل چندمتغیره نسبت به مدل تک متغیره است. همچنین بر اساس مدل گارچ چندمتغیره اثرات سرریز بین دو بازار نفت خام اوپک و تگزاس غربی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Multivariate GARCH models". Journal of business and economic statistic Value at Risk and Spillover effect estimate using MGARCH

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Rostami 1
  • Sahar Farahmand 2
1 Assistant professor, Alzahra University, (Corresponding Author)
2 MS of Finance, Alzahra University
چکیده [English]

In this paper we examine the usefulness of multivariate GARCH models to estimate Value-at-Risk (VaR) and spillover effect using a portfolio of returns in the OPEC and WTI oil spot market. In this procedure first we estimate conditional covariance matrix using multivariate GARCH models, results show that in multivariate GARCH models, although CCC model estimate variance matrix well with utilize more complete information of correlation matrix. Also we detect extreme risk spillover effect between the two oil markets from existence covariance between variable. The tests showed the importance of time varying correlation in risk portfolio management. The estimated Value-at-Risk represents the superiority of CCC to other models. The distributional assumption has large impact on VaR estimation. These results are valuable for anyone who needs to evaluate and forecast the risk situation in international crude oil markets.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Value at Risk (VaR)
  • Multi variate GARCH
  • spillover effect