ارزیابی سرمایه گذاری در فعالیت های پژوهشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس، تهران ایران

چکیده

فعالیت های پژوهشی از بی بدیل ترین کارکردهای دانشگاه ها و مراکز پژوهشی است که در عین مصرف منابع عملیاتی، به عنوان سرمایه گذاری تلقی می شود. بطوریکه در رتبه بندی دانشگاه ها از یک طرف و تاثیر آن بر اقتصاد ملی از طرف دیگر از اهمیت خاصی برخوردار شده است. مقاله حاضر، مبتنی بر یافته های پژوهشی یکی از واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی می باشد که به روش توصیفی اجرا گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد که اولاً، عملکرد پژوهشی واحد مورد مطالعه توانسته است سرمایه گذاری در این حوزه را توجیه نماید. ثانیاً، عملکرد پژوهشی در فعالیت های مختلف، دارای تفاوت معنی داری بوده  است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

EVALUATION OF INVESTMENT IN RESEARCH ACTIVITIES

نویسنده [English]

  • Zahra Amirhossieni
Assistant Professor, Department of Management ,Shahr-e-Qods branch,Islamic Azad University,Tehran, Iran
چکیده [English]

Research activities are the most uniquely functions in the universities and research centers on which in addition to  consume  operational  resources, we indicate them as  investment.  Specially  in ranking universities in one hand and their effectiveness on national economy on the other hand,  research activities are  applied importantly.This paper  which is mostly based on research findings of one of the branches of Islamic Azad University is implemented in descriptive manner as well. The  assay results  denote  firstly that research operation of the abovesaid branch has  justified to invest in this field. Secondly, research function has significance difference in different activities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • investment
  • Research activities
  • Research Function
  • Research Items