بررسی واکنش آنی بورس اوراق بهادار تهران به انتشار گزارشات اقتصادی بین المللی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد حسابداری، مدرس دانشگاه پیام نور (مسئول مکاتبات)

2 کارشناس ارشد حسابداری، هیات علمی دانشگاه پیام نور، مربی

چکیده

نوسانات حرکت قیمت در بازارهای سهام از اهمیت زیادی برخوردار است. در بسیاری از بورس های معتبر دنیا ورود اطلاعات جدید به بازارهای سهام می تواند منجر به ایجاد نوسان در حرکت قیمتها شود. باتوجه به این اهمیت، در این پژوهش برآن شدیم تا واکنش آنی بورس اوراق بهادار تهران را نسبت به انتشار گزارشات اقتصادی در سطح بین الملل بررسی نماییم. به همین منظور و بر اساس شواهد و ادبیات موجود و با توجه به اهمیت نقش اقتصاد کشور آمریکا در تمام بحرانهای مالی اخیر، اثر آنی انتشار گزارش اداره مشاغل این کشور مبنی برعدم افزایش فرصتهای شغلی بر بورس اوراق بهادارتهران را، با استفاده از متدولوژی مطالعات اثررویدادی مورد مطالعه قرار داده ایم. نتایج این مطالعه که بر روی یک نمونه 50 شرکتی در بورس اوراق بهادار و در بازه ی زمانی سال1390 صورت گرفته است حاکی از فاقد محتوای اطلاعاتی بودن انتشار گزارشات اقتصادی بین المللی (آمریکا) در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Quick Reaction of Tehran Securities Exchange to International Economic Announcement Publications

نویسندگان [English]

  • Ahmadreza Shiri 1
  • Mehdi Khorramabadi 2
1 M.A of Accounting and PNU lecturer (corresponding author)
2 M.A of Accounting and PNU Faculty Member
چکیده [English]

Volatility of price movements on stock security exchange is of great importance. Entering of new information to stock security exchange can result in price movement volatility. With regard to this important point, this research is aimed at considering the quick reaction of Tehran Security Exchange to the internationally published economic announcements. Since U.S economy is known as the axis of economic crises of the world, the quick effect of U.S Job Union (USJU) which is grounded on job opportunities reduction rates has been investigated on Tehran Exchange Security by event study methodology during 1390. The research’s results which have been done on a sample containing 5o listed companies of Tehran Security Exchange during 1990 indicated that the USJU’s internationally published announcement has no information effect on Tehran Security Exchange.

کلیدواژه‌ها [English]

  • International economic announcements
  • quick reaction
  • stock volatility