مبانی بازاریابی مالی: جایگاه اهمیت و ضرورت شناخت آن در مدیریت مالی مبتنی بر رویکرد نظریه‌پردازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه

2 فارع التحصیل کارشناسی ارشد بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

بازاریابی مالی، علم بازارشناسی مالی و حاصل تعامل مالی و بازاریابی است که هدف آن، توسعه کارکردی و کاربردی دانش مالی و سرمایه‌گذاری است. مقاله حاضر با هدف معرفی نگرش جدید در این حوزه، از ویژگی نوآورانه برخوردار بوده و در حوزه نظریه‌پردازی قابل تامل است. رویکرد علمی این پژوهش، فلسفی و مبانی آن تئوریک از نوع پژوهش‌های ترویجی است که به روش شناخت تاریخی اجرا گردید. شیوه گردآوری منابع علمی آن، کتابخانه‌ای مبتنی بر ادبیات نظری و پیشینه تحقیقات است که در تحلیل آن، از مدل تحلیل محتوا استفاده گردید. نتایج و یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که اولاً، مدل نظری تحت عنوان آمیخته بازاریابی مالی در چارچوب سیکل عمر موسسه (ILC) مشابه آمیخته بازاریابی (UP) در چارچوب سیکل عمر کالا (PLC) ارائه می‌شود. ثانیاً، در چارچوب مدل پیشنهادی، استراتژی‌های مناسب قابل شناسایی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Financial Marketing

نویسندگان [English]

  • Fraydoon Rahnamy Roodposhti 1
  • Mansour Feizollahzadeh 2
1 prof
چکیده [English]

Financial marketing is finance science in market making as interaction between finance and marketing. The goal that, developing in investment and finance knowledge the goal of this paper is presenting new paradigm.
Research finding show that first, presenting new pattern as entitle financial marketing mix (FMM). Second, based on this pattern, can definition suitable strategy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial marketing mix
  • 4p
  • 4I
  • PIC
  • ILC