بی قاعدگی های بازار سرمایه و انتخاب پرتفوی بهینه در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاداسلامی، واحد یزد،گروه مدیریت

2 دانشگاه آزاداسلامی، واحد یزد،گروه حسابداری

چکیده

مطالعات زیادی بی قاعدگی های بازارهای مالی و ناکارایی بازار سرمایه را مورد توجه قرار داده اند، نتایج با به چالش کشیدن فرضیه بازار کارا، بیانگر این مطلب است که سرمایه گذاران قیمت سهام شرکتهایی که در دوره‌ای از زمان موفق بوده اند را بالاتر از قیمت واقعی و قیمت سهام ناموفق را پایین تر از قیمت واقعی بر آورد می کنند  ولی پس از گذشت زمان بازار به اشتباه خود پی می برد و قیمت ها به حالت تعادل بر می گردد. هدف اصلی این تحقیق بررسی وجود واکنش بیش از اندازه با استفاده از بازده غیر عادی انباشته، در بورس اوراق بهادار تهران و ارایه یک استراتژی جدید برای انتخاب پرتفوی بهینه است.
در راستای دستیابی به هدف تحقیق، اطلاعات هشت ساله (89-82) 60شرکت، که به روش حذفی سیستماتیک انتخاب شده است، مورد مطالعه قرار گرفت. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی است و برای آزمون فرضیه ها از آزمون آماری برابری میانگین ها استفاده شده است. نتایج تحقیق بیانگر آن است که قیمت سهام شرکتهایی که در گذشته دارای بازده غیر عادی انباشته بالاتری (پایین تری) بوده اند، بیش از واقع (کمتر از واقع) قیمت گذاری شده است و سهام آنها در بلند مدت بازده پایینی (بالایی) را کسب خواهد نمود؛ این نشان دهنده  وجود واکنش بیش از اندازه سهامداران به قیمت سهام است. و توجه به این عامل در انتخاب سبد سهام، به سود آوری پرتفوی منتج می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Capital market anomalies and Portfolio – selection Strategies in the Tehran stock market

نویسندگان [English]

  • Shahnaz Nayebzade 1
  • Qodsiyeh Mahmoudi Kohani 2
1 M.A Graduate of IAU, Yazd Branch
2 M.A Graduate of IAU, Yazd Branch
چکیده [English]

There are numerous studies concerning market anomalies and capital market inefficiencies. The existing evidences challenge the efficient market hypothesis and declare that investors overprice the winners’ stocks while the losers’ are under-priced. This deficiency will be discovered by the market after a few times and there will be a balance then. The purpose of this paper is to present a new strategy of portfolio selection. This study is an applied research and covers eight years (1382-1389) of 60 firms listed on Tehran Stock Exchange. The findings reveal that the higher the stock prices of the firms with higher (lower) abnormal accumulated return, the higher (lower) they are priced and finally their return in long-term will be lower (higher). Considering this issue leads to the profitability of the portfolio.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Overreaction
  • market anomalies
  • pricing
  • portfolio
  • Contrarian Strategy