بررسی تاثیر رویدادهای تقویمی هجری قمری بر بازده سهام و حجم معاملات روزانه در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس

2 استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی

3 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته مدیریت مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی (مسئول مکاتبات)

چکیده

بررسی اثرات تقویمی به عنوان شاخه ای از مالی رفتاری، بر بازده و حجم معاملات در اوقات خاصی از سال توجه می کند و به دنبال این است تا ببیند آیا تفاوت معنی داری بین بازده و حجم معاملات قبل از این روزهای مورد نظر با بازده و حجم سایر روزها (مطابق آنچه در بسیار ی از بازارهای نقاط مختلف دنیا دیده شده) وجود دارد یا خیر؟
این تحقیق به بررسی اثرات تقویمی هجری قمری بر روی بازدهی سهام و حجم معاملات روزانه در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی سال 83 لغایت 90 می پردازد. روش اجرای این تحقیق شامل تحلیل از طریق روش داده های ترکیبی می‌باشد. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که اثر ماه رمضان و ماه محرم بر بازدهی سهام در بورس اوراق بهادار تهران تایید می‌شود. به‌طوری که بازدهی با شروع دو ماه مذکور افزایش می‌یابد. اما درمورد حجم معاملات اثر یا تفاوت معنی‌داری در روزهای دو ماه مورد نظر مشاهده نشده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Research in Effect of Lunar Calendar Events on Stock Returns and Daily Trading Volume in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Shadi Shahverdiani 1
  • Ahmad Goudarzi 2
  • Soheyla Vahdat Zirak 3
1 Assistant Professor & member of Islamic Azad University Ghods Sity Unit
2 Assistant Professor & member of Islamic Azad University E-Campus Unit
3 MA Degree of Financial Management of Islamic Azad University E-Campus Unit (Corresponding author)
چکیده [English]

The analysis of the effects of calendar month as a branch of behavioral finance considers the efficiency and the amounts of transactions in some special times of the year, and seeks to know whether there is a notable difference between the efficiency and number of transactions before these specified days with the out-put and the amounts of dealings on other days. (according to what have been observed at world markets)
This research considers the effects of the calendar year Hegira on the out-put of stocks and the number of transactions at the stock market of Tehran during the years 1383-1390. The method of performing this research contains the analysis  through-out the method of panel data. The conclusion of this research proves that the effect of the Hegira months: Ramadan and Moharram on the stock market of Tehran is approved. Such an approvement that the efficiency is elevated during these two mentioned months. But no significant difference has been noticed due to the amounts of transactions during the mentioned months.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Behavioral Finance
  • Calendar Effects
  • Ramadan effect
  • moharram effect