بررسی عکس العمل سرمایه گذاران در مقابل خبرهای اقتصادی و سیاسی غیرمنتظره در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارگروه حسابداری دانشگاه علوم اقتصادی و عضو انجمن حسابداری مدیریت و انجمن مهندسی مالی ایران

2 استادیار دانشگاه زنجان

3 کارشناسی ارشد حسابداری

چکیده

تحقیق حاضر به بررسی تاثیر اخبار اقتصادی و سیاسی بر بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1380 تا 1388  می پردازد. جهت بررسی رفتار سرمایه گذاران، از شاخص کل روزانه بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. عکس العمل سرمایه گذاران از دو منظر « فرضیه واکنش بیش از اندازه » و« فرضیه اطلاعات نامطمئن» مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق بیانگر وجود عکس­العمل بیش از اندازه در رفتار سرمایه گذاران در زمان ورود اخبار اقتصادی- سیاسی مطلوب و نامطلوب به بازار سرمایه می باشد. البته شواهد نشان می دهد که واکنش سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران به اخبار مطلوب در مقایسه با اخبار نامطلوب، سریعتر می باشد. اما شیب تغییر قیمت سهام در واکنش به اخبار نامطلوب تندتر است. همچنین یافته های تحقیق نشان دهنده این موضوع می باشد که ریسک سرمایه­گذاری در روزهای پس از انتشار اخبار (مطلوب و نامطلوب) به مراتب بیشتر از روزهای عادی می باشد..

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examination of investor reaction to unexpected economic and political events in Tehran stock market

نویسندگان [English]

  • Zahra Dianati deylami 1
  • Mostafa Dinmohamadi 2
  • Saeid Motamedi 3
1 Assistant professor in Economic University
2 Assistant professor in Zanjan University
3 M.A in Accounting
چکیده [English]

This study examines the effect of economic and political news on Tehran Stock Exchange during the years 2001 to 2009. In order to investigate the investors’ behaviors, we used the total daily index of stock exchange. The investors’ reaction was evaluated from two perspectives of “Overreaction Hypothesis” and “Uncertain Information Hypothesis”. Results of this study indicate the existence of overreaction in investor’s behaviors in the time of announcing good and bad news in stock market. Also the results shows that the reaction of Tehran stock exchange’s investors to good news is faster than bad news, but changing stock price slope in good news is faster than bad news. Additionally, research results show that investment risk in days after publishing news (even good or bad) has more than normal days.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Overreaction
  • Exchange Market
  • Economic and political news