ارائه مدل سرمایه‌گذاری مناسب جهت تعامل صنعت و دانشگاه با رویکرد پویایی شناسی سیستم ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت، دانشکده علوم انسانی، گروه مدیریت صنعتی

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت صنعتی

چکیده

پویایی شناسی سیستم (SD) به عنوان رویکردی نوظهوری در مدلسازی و تجزیه و تحلیل سیستمهای پیچیده و بازخوردی مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله از این رویکرد در مدلسازی تعاملات صنعت و دانشگاه استفاده شده است. مطالعه بیش از 200 مقاله ISI در کنار سایر منابع کتابخانه ای و اینترنتی و مصاحبه با اساتید دانشگاه و متخصصان به استخراج متغیرها و تنظیم فرضیات پویای مدل منجر شده است که بر اساس آنها به ترسیم نمودارهای علت و معلولی و موجودی و جریان پرداختیم. استخراج معادلات مربوط به روابط متغیرهای مدل و وارد ساختن آنها در نرم افزار Vensim منجر به شبیه سازی مدل گردید. نهایتاً جهت بررسی رفتار متغیرهای مهم مدل، آزمون مدل پیاده سازی شد که در تحقیق بطور مفصل مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting of Investment Model for Interaction Between Industry and University with System Dynamic

نویسندگان [English]

  • Mahdi Homayounfar 1
  • Abbas Toloie Ashlagy 2
  • Mahdi Fadaei Ashkiki 1
1 Assistant Prof. of IAU, Rasht Branch
2 Full Prof. of IAU, Science & Research Branch
چکیده [English]

System dynamic as emergency approach in modeling & Complex System analysis. In this paper, we use based on SD, modeling for interaction between industry and university. The research result show that can design casual chart between inventory and flow.

کلیدواژه‌ها [English]

  • system dynamic
  • 3D flow
  • Casual chart
  • Fundamental theory
  • Industry and university