سرمایه‌گذاری مبتنی بر سبک و قابلیت پیش‌بینی بازده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

پژوهش حاضر به مداقه پیش‌بینی بازده مقطعی سهام انفرادی توسط بازده مبتنی بر سبک در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد. آزمون قابلیت پیش‌بینی بازده سهام بر مبنای مدل رگرسیون فاما و مک‌بث (1973) و با استفاده از داده‌های دوره زمانی 1380 تا 1389 صورت می‌گیرد. همچنین، جهت مداقه در قابلیت پیش‌بینی یادشده، رابطه تغییرات مشترک بازده سهام و سبک مربوطه با تداوم نیز آزمون می‌گردد. برای این منظور از رویکرد تحلیل پرتفوی متکی به طبقه‌بندی دوگانه استفاده می‌گردد. نتایج حاصل از این تحقیق بر قابلیت پیش‌بینی بازده مقطعی آتی سهام توسط بازده مبتنی بر سبک طی دوره تشکیل 12 ماهه صحه می‌نهد. شواهد حاصله نشان می‌دهد تغییرات مشترک بازده سهام و سبک منجر به تغییر سود تداوم می‌گردد. یافته مذکور منحصر به دوره تشکیل 12 ماهه و افق بازده آتی یک‌ماهه بوده و در بازده‌های آتی طولانی‌تر (3، 6 و 12 ماه) برقرار نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Style Investing and Return Predictability

نویسندگان [English]

  • Maryam Davallou 1
  • Hamidreza Fartokzadeh 2
1 Assistant Prof. of Shahid Beheshti University
2 Associate Prof. of Malek Ashtar Universiyy
چکیده [English]

This research investigates cross section individual stock return predictability by style return in Tehran Stock Exchange. Test of stock return predictability is performed based on Fama and Mac-Beth regression model using data from 1380 to 1389. Also for profound analysis, the relation between co-movement of stock return with its style return and momentum is examined. So, Portfolio analysis approach based on dual sorting is used for the latter test. The outcomes of this research confirm future cross-section stock return predictability by style-based return over twelve month formation period. The results indicate that co-movement of stock return with its style return generates variation in momentum profit. This finding is restricted to twelve month formation period and one month future return horizon and is not observed over longer horizon future return.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Return Predictability
  • Style Investing
  • Style Beta