متوازن سازی مجدد پرتفوی دارایی ها بر مبنای رویکرد فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران،گروه مدیریت مالی

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت مالی ،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

در تحقیق حاضر از استراتژی متوازن سازی مجدد پرتفوی به عنوان یک راهکار مناسب جهت تجدید نظر سازی سهام سرمایه گذار با توجه به هزینه های معاملاتی با رویکرد فازی،استفاده شده است.مدل طراحی شده بر اساس سه فاکتور کلیدی بازده مورد انتظار، ریسک و درجه نقد شوندگی سهام می باشد. به منظور آزمون مدل، داده ها و اطلاعات سهام مورد معامله در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1388 تا 1390 را استفاده کرده و ضمن وارد کردن سطوح انتظارات ذهنی سرمایه گذاران، کارایی مدل را طی دو سناریو  مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به خوبی می تواند سطوح ذهنی مورد انتظار سرمایه گذاران نسبت به بازدهی مورد انتظار، ریسک و نقدشوندگی، به منظور متوازن سازی مجدد پرتفوی سرمایه‌گذار ی که بکار گرفته شده است را نشان دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Portfolio Rebalancing Model based on Fuzzy Decision Theory

نویسندگان [English]

  • Zahra Amirhosseini 1
  • Laleh Shabani Barzegar 2
1 Assistant Professor, Department of management ,Shahre-Gods Branch, Islamic Azad university
2 MA. Graduated Student Financial management Science and Research Branch, Islamic Azad University
چکیده [English]

In this paper, we used portfolio rebalancing strategy as a mechanism for review of the stock of investor The Fuzzy approach to trading costs.  The designed Model is based on three key factors, expected return, risk and the stock Degree of liquidity.
To test the model, we used data and information of traded stocks on the Tehran Stock Exchange during the period 1388 to 1390 and with arrival of Enter the subjective expectations levels of investors, we have examined the performance of the model in two scenarios. The results can show the subjective expectations levels of investors than expected return, risk and liquidity in order to re-balancing of Investors portfolio.

کلیدواژه‌ها [English]

  • portfolio
  • Return
  • Risk
  • liquidity
  • Portfolio Rebalancing