مومنتوم بازده: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت مالی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی دکتری مدیریت مالی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

در این پژوهش، مومنتوم بازده سهام-یکی از چالشی‌ترین موضوعات دانش مالی طی 2 دهه گذشته- در بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه قرار گرفته است. بررسی مومنتوم از روش تشکیل پرتفوی شامل 6438 پرتفوی سهام و آزمون میانگین بازده پرتفوی‌ها طی دوره 10 ساله 1380 لغایت 1389 انجام شده است. شواهد نشان می‌دهد در نمونه‌ای شامل 94 شرکت که بخش عمده ارزش بازار بورس اوراق بهادار تهران را تشکیل می‌دهند استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر مومنتوم بازده تا دوره میان‌مدت سودآور می‌باشد. مدل ریسک سه­عاملی فاما و فرنچ (1993) تا دوره میان‌مدت توانایی توضیح مومنتوم را ندارد و بازده اضافی مومنتوم پس از کنترل ریسک، چالشی برای فرضیه کارآیی بازار به شمار می‌رود. بنابراین، مومنتوم بازده تا دوره میان‌مدت، از طریق مدل­های رفتاری قابل توضیح است و فروواکنشی بازار می­تواند موجب ایجاد مومنتوم ‌باشد. در دوره بلندمدت، مومنتوم بازده ناپدید شده و بازده استراتژی‌های مبتنی بر مومنتوم بازده نزدیک به صفر و غیرمعنی‌دار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Return Momentum:Evidence from Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Ahmad Badri 1
  • Fuad Fathullahi 2
1 Associate Professor of Finance, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 Ph.D. Student in Finance, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran (Corresponding Author)
چکیده [English]

In this research, stocks' return momentum (as one of the most challenging issues of finance in the past 2 decades) is studied on Tehran Stock Exchange. The methodology of examining momentum includes forming of 6438  portfolios and testing the mean of these portfolio returns statistically during a 10 year period from 2002 to 2011.The evidence shows in a sample consisting of 94 listed companies which constitutes majority of market capitalization of Tehran Stock Exchange, trading strategies based on return momentum are profitable in midterm. Fama-French (1993) three factor risk model cannot explain momentum in medium term and momentum excess return after adjusting for risk is a challenge to efficient market hypothesis. Therefore, midterm return momentum can be explained by behavioral models and market under reaction can result in momentum. In long-term, return momentum disappears and returns of strategies formed based on return momentum is close to zero and insignificant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Momentum
  • Return
  • Trading Strategies
  • Fama- French Three Factor Model
  • Risk-Adjusted Return