بررسی سودمندی تحلیل تکنیکی قیمت جهانی طلا (رویکردی بر شاخص‌های هدایت‌گر یا نوسانگرها)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت مالی، دانشگاه تهران

2 کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه تهران

3 کارشناس ارشد علوم اقتصادی، دانشگاه اصفهان

چکیده

این مقاله با استفاده از قیمت جهانی هر اونس طلا به دلار آمریکا به صورت روزانه، طی 37 سال گذشته و شاخص قدرت نسبی از شاخص های هدایت گر تحلیل تکنیکی، به بررسی سودمندی استفاده از تحلیل تکنیکی در بازار جهانی طلا می پردازد. نتایج این پژوهش نشان می دهند که استفاده از سیگنال های خرید و فروش ناشی از تحلیل تکنیکی با استفاده شاخص قدرت نسبی روش تقاطع 50  در بازار جهانی طلا، طی 37 سال گذشته به طور معنی داری سودمند و مفید بوده است و متوسط بازدهی حاصل از مالکیت طلا در بازار جهانی طلا، زمانی که سیگنالهای پیش بینی کننده تحلیل تکنیکی شاخص قدرت نسبی، علامت فروش می دهند، مقدار منفی است و متوسط بازدهی حاصل از مالکیت (یا نگهداری) طلا در بازار جهانی طلا، زمانی که سیگنالهای پیش بینی کننده تحلیل تکنیکی شاخص قدرت نسبی، علامت خرید می دهند، مقدار مثبتی است. این مقاله همچنین مدل سودمندی  را جهت تحلیل تکنیکی قیمت جهانی طلا ارائه می نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Usefulness Assessment of Technical Analysis of World Gold Prices (Approach to the Directional Indicators or Oscillators)

نویسندگان [English]

  • Reza Tehrani 1
  • Yasser Kargari 2
  • Mahtab Davarzadeh 3
1 Associate Prof. Financial Management of Tehran university.iran.
2 MSc. Financial Management. Tehran University. Iran.
3 MSc. Economic Sciences. Esfahan University. Iran.
چکیده [English]

This article investigates the usefulness of applying the technical analysis to the world gold market by using daily world gold price data per ounce in the US Dollar during last 37 years and the Relative Strength Index which is a directional indicator of the technical analysis. The results of this study indicate that the use of buy and sell signals derived from this method using the Relative Strength Index Junction 50 on the world gold market over the last 37 years has been significantly beneficial.
The average yield of gold ownership in the gold market, when the relative strength index technical analyses of predictive signals, signs are sold, the value is negative. The average return on equity (or maintenance) of gold in the gold market, when relative strength index technical analysis of the predictive signals, signs are purchasing, the value is positive. This article is also a useful model to provide technical analysis of gold prices

کلیدواژه‌ها [English]

  • gold price
  • Technical Analysis
  • Relative Strength Index