اوراق اعتباری: امکان‌سنجی فقهی، اقتصادی و کاربردی جهت مشارکت سطح خرد اقتصاد در بهبود ریسک اعتباری بانک‌‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور استان تهران و عضو هیات مدیره شرکت بورس اوراق بهادار تهران

2 عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور استان تهران و مدیرعامل بانک تجارت

3 کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه امام صادق(ع)

4 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه تهران

5 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه علوم اقتصادی

چکیده

ریسک­اعتباری یکی از رایج­ترین و مهم­ترین ریسک­های موجود در بانک­های­تجاری است. این بانک­ها همواره توجه ویژه­ای به مدیریت­ ریسک ­اعتباری داشته و راهکارهای مختلفی را برای آن به کار گرفته­اند؛ استفاده از مشتقات ­اعتباری یکی از روش­ها و “اوراق اعتباری” از جمله متداول­ترین مشتقات اعتباری مورد استفاده برای این منظور می­باشد. با توجه به این که بعضی از مشکلات موجود در سیستم بانکداری کشور، عدم وجود ابزارهای مالی مناسب جهت مدیریت ­ریسک ­اعتباری است، در این مقاله به بررسی فقهی، اقتصادی و عملیاتی امکان بکارگیری اوراق اعتباری در این سیستم پرداخته می­شود و بدین منظور پس از بررسی بعد عملیاتی و اقتصادی این مشتقه اعتباری، به انطباق این ابزار با فقه شیعه با استفاده از معیارها و ضوابط عمومی مربوط به قراردادها خواهیم پرداخت. از نتایج مهم تحقیق حاضر انطباق اوراق مذکور با مبانی و موازین فقه امامیه است. همچنین اوراق اعتباری در قالب قرارداد جدید مورد توجه قرار گرفته و نشان داده شده که به جهت رعایت شرایط عمومی صحت معامله‌ها، تصحیح آن به عنوان عقد مستحدث نیز امکان‌پذیر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Credit Derivatives: Shari'aa & Economic Feasible Study For Banks Credit Risk Improvement

نویسندگان [English]

  • Ali Rostami 1
  • M. R. Ranjbar Fallah 2
  • M. Khademolhoseini Ardakani 3
  • M. H. Habibi 3
  • A. Jamali Neishaboor 4
  • M. Ali Mohammadi 5
1 Assistant Prof. of Pyam Nor Uni
2 Assistant Prof. of Pyam Nor Uni
3 MAs in Finance of Imam Sadiq Uni
4 MAs Finance Student of Tehran Uni
5 MAs Finance Student of Economic Science Uni
چکیده [English]

Credit risk is one of the most prevalent and most important risks in commercial banks. These banks have ever paid special attention to credit risk management and various approaches have been applied for; the use of credit derivatives is one of the methods and "Credit-linked Note" is the most common credit derivatives that used for this purpose. Given that some of problems in the banking system are regard with lack of appropriate financial instruments to manage credit risk, this paper investigates the juridical possibility of utilization this instrument in banking system and therefore credit derivatives is evaluated in according with general terms of Shia` jurisprudence perspective. The important result of this study is that Credit-linked Note is applicable according to principles and standards of Imamie jurisprudence. Also Credit-linked Note is considered as a new contract and shown its revision to comply with the general conditions for the validity of the transaction is possible in the form of innovative contract.

کلیدواژه‌ها [English]

  • credit derivatives
  • credit risk
  • General Terms of Contracts
  • Credit Event