بررسی و تحلیل واکنشهای رفتاری در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

2 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال

3 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، (مسئول مکاتبات)

چکیده

پژوهشهای مبتنی بر مالی رفتاری نشانگر ورود استثناهای فراوانی در بازارهای مالی می­باشد و نتایج حاصل از آنها مشخص می­سازد که پدیده­های روانشناختی نقش مهمی در تعیین رفتار در بازارهای مالی دارند.
در این پژوهش با اتکاء به مبانی نظری مالی رفتاری به بررسی واکنشهای رفتاری سرمایه­گذاران در بازه­های زمانی مختلف پرداخته شده­است و براساس سری زمانی داده­های مربوط به شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران در قلمرو زمانی 1385 – 1389 الگوی متناسب با بورس اوراق بهادار تهران بطور کلی ارائه گردیده است، ابزار آماری مورد استفاده تجزیه و تحلیل موجک می باشد که با قدرت تببین کنندگی و تفکیک مقیاسهای زمانی امکان تحلیل بر روی شرکتهای نمونه آماری را فراهم می­آورد.
نتایج پژوهش نشان می­دهد که سرمایه­گذاران پس از اخبار خوب یا بد، در بازه­های زمانی مختلف، متفاوت عمل می­کنند، به­گونه­ای که در مقیاس زمانی بلند مدت واکنش رفتاری سرمایه­گذاران قابل ملاحظه­تر از مقیاس زمانی کوتاه مدت می­باشد.همچنین بازدهی سرمایه گذاری ناشی از تغییرات قیمت نیز در بازه­های زمانی مختلف بعد از اخبار خوب وبد متفاوت است. این بازدهی در کوتاه مدت هم جهت با تغییرات سود هر سهم ( EPS) حرکت می کند ولی در بلند مدت در خلاف جهت آن.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Behavioral Reactions in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Hamidreza Vakilifard 1
  • Ali Saeedi 2
  • Akbar Eftekhari Aliabadi 3
1 Member of Board,Department of Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University
2 Member of Board,Department of Management, North- Tehran Branch, Islamic Azad University
3 Department of Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University
چکیده [English]

Through Behavioral finance, researchers faced with many exceptions in financial markets and concluded that psychological phenomena play an important role to determine financial markets behavior. In this research, different types of investors’ behavior have been recognized in different time scales.
A general model for Tehran Stock Exchange has been designed by using the time series data, from 2006 to 2010. Wavelet analysis has been used as a statistical and analytical tool to explain trait and multi resolution.
Research results show that investors have different reaction after good or bad news,their reaction in long term scale is more distinct than short term. Return of investment derived by price is different in various periods after good or bad news; it has the same trade as the direction of EPS adjustment in short term. But this trend isn’t recognized in long term.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Behavioral Finance
  • Investor Behavior
  • Over& Under reaction
  • Wavelet