ایجاد تعادل بین منابع و مصارف طرح‌های بازنشستگی با استفاده از دانش اکچوئری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی محمودآباد

2 کارشناس ارشد حسابداری

چکیده

تعادل بین درآمدها و هزینه‌های صندوق‌های بازنشستگی یکی از اهداف اساسی، به منظور تداوم فعالیت این صندوق‌ها می‌باشد. این مهم با بهره‌گیری از روش‌های نوین طراحی و بهره‌برداری از سیستم‌ها وابزارهای پیشرفته، در جهت انجام تعهدات و همچنین بهره‌برداری اقتصادی و اطمینان بخش از منابع صندوق‌های بازنشستگی، امکان‌پذیر می‌باشد. دانش اکچوئری، با استفاده از‌ تکنیک‌های ریاضی، تئوری‌های احتمال و روش‌های آماری در مسائل مالی که به طور مشخص در بیمه و طرح‌های مستمری بازنشستگی کاربرد دارد، می تواند این صندوق‌ها را جهت دستیابی به اهداف خود یاری رساند.
در این تحقیق، ضمن بسط دانش اکچوئری از طریق مروری بر مفاهیم ، نظریه‌ها و مدلهای مربوط به اکچوئری و ارتباط آن با صندوق‌های بازنشستگی، وضعیت صندوق‌های بازنشستگی درایران و تعادل بین منابع و مصارف آنها مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور با یک تحقیق موردی در یکی از صندوق‌های بازنشستگی کشور، با استفاده از محاسبات اکچوئری و‌ براساس مدل طرح‌های کارفرما پشتیبان، به بررسی در لایه دوم طرح‌های مشروط با مزایای تعریف شده(DB) پرداخته‌ایم. ‌همچنین بااستفاده از نرم افزارهای آماری مربوطه، به بررسی آزمون فرضیه تحقیق، مبنی بر تعادل بین منابع و مصارف صندوق‌های بازنشستگی موجود درکشور براساس محاسبات اکچوئری و ارائه راهکاری مناسب برای تقویت صندوق‌های مذکور، پرداخته‌شده است. نتایج تحقیق حاکی از کسری منابع به مصارف صندوق می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Creating the balance between sources and uses of pension plans by Using the Actuarial knowledge

نویسندگان [English]

  • Ali Akbar Pourmousa 1
  • Reza Khaleghi 2
1 Department of Accounting, Mahmoud Abad Branch, Islamic Azad University
2 Master of acounting
چکیده [English]

The balance between revenues and expenses in pension funds is one of the main objectives for continuing the activities of these funds.
This can be possible, for the purpose of doing Obligations and exploitation of economic and reliable of pension funds and resources, by using the modern methods of design and Exploitation of systems and advanced tools.
Actuarial knowledge by using the mathematical techniques, probability theory and statistical methods in finance problems which specifically applies to insurance and pension plans, can help these funds to achieve their goals.
In this paper, we develop Actuarial knowledge through review of concepts, theories and actuarial models and its relationship with pension funds, state pension funds in Iran and the balance between sources and uses of them. For this purpose, with a case study in one of the country's pension funds, we review on the second layer of the defined benefit plans (DB), by using Actuarial calculations and based on the Actuarial model Employer- Sponsored Plans.
Also, the statistical software is used to test the hypotheses of the study, based on a balance between resources and uses of the current pension funds in the country, according to Actuarial calculations and providing an appropriate strategy for strengthen these mentioned Funds. The results of this research suggest the fraction of resources to funds expenses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Actuarial
  • Pension Plans
  • Defined Contribution plans
  • Defined Benefit Plans
  • Rate of Return on Investment