کاربرد مدل پایدار در انتخاب پرتفوی بهینه سهام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مالی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران (مسئول مکاتبات)

چکیده

در این مقاله، با استفاده از رویکرد بهینه‌سازی‌ پایدار، که بر خلاف سایر رویکردهای بهینه‌سازی در شرایط عدم اطمینان، فرضی در مورد توزیع احتمال پارامترهای مدل نمی‌نماید و برای هر پارامتر یک مجموعه عدم قطعیت تعریف می‌کند؛ به بررسی مساله انتخاب پرتفوی پرداخته شده است. مدل ارائه شده در مقاله دارای پارامتری است که می‍‌تواند میزان محافظه‌کاری سرمایه‌گذار در انتخاب پرتفوی را کنترل نماید. به منظور بررسی عملکرد مدل از داده‌های مربوط به 50 شرکت فعال‌تر سه ماه اول سال 1392 بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. نتایج آزمون خارج از نمونه در پژوهش نشان دادند که پرتفوی پایدار نسبت پرتفوی روی مرز کارای مارکویتز (که بازده مورد انتظار آن برابر با بازده مورد انتظار پرتفوی پایدار است) بر اساس شاخص شارپ، عملکرد بهتری داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Robust model for optimal portfolio selection

نویسندگان [English]

  • Saeed Fallahpour 1
  • Farid Tondnevis 2
1 assistant professor, faculty of management, university of Tehran
2 MSc student, Financial engineering, faculty of management, university of Tehran
چکیده [English]

In this paper, we developed robust optimization approach that departs from the randomness assumption used in other methods of optimization under uncertainty and describe uncertainty in parameters through uncertainty sets; for portfolio selection problem. The model can control the conservativeness of investor for portfolio selection by a defined parameter. We used 50 active company of Tehran exchange stock in 3 first months of 1392 to study the performance of model. The results of paired comparisons in out of sample experiments shows that Markowitz portfolio which has same expected return by robust portfolio, has lower Sharpe ratio.

کلیدواژه‌ها [English]

  • portfolio optimization
  • robust optimization
  • Markowitz Model
  • Sharpe ratio