بررسی رابطه بین قیمت نقد دارائی پایه قراردادآتی و خالص هزینه نگهداری در بازار قراردادهای آتی سکه طلا در بورس کالای ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

2 کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه علوم اقتصادی، (مسئول مکاتبات)

3 کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه علوم اقتصادی

چکیده

نگهداری یک دارایی، ممکن است به انگیزه مصرفی یا سرمایه‌ای صورت گیرد. حال در صورتی که بازار قراردادهای آتی برای این دارایی وجود داشته باشد؛ رابطه هزینه نگهداری و قیمت نقد دارایی پایه مورد توجه قرار می گیرد. بررسی این رابطه از این جهت که منافع فرد پوشش‌دهنده‌ی ریسک و یا آربیتراژگر را تحت پوشش قرار می‌دهد، حائز اهمیت است. این مقاله با بررسی سابقه سه ساله از قیمت‌های نقدی سکه طلا و قراردادهای آتی سکه طلا، در پی آزمون نوع رابطه بین دو متغیر فوق می‌باشد. این آزمون به روش GARCH و بر اساس مدل گروه BCSS (سال 1996)  صورت می‌گیرد. نتایج نشان دهنده‌ی وجود رابطه منفی بین قیمت نقد سکه طلا و خالص هزینه نگهداری آن برای اکثر سررسیدها می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the Relationship Between Spot Price of an Underlying Asset and Cost of Carry of Gold Coin Futures in Iran Mercantile Exchange (IME)

نویسندگان [English]

  • Majid Shariatpanahi 1
  • Hadi Mohammadzadegan 2
  • Safoora Shahini 3
1 Assistant professor of Allameh Tabataba’i University
2 Master of Financial Management in University of Economic Sciences
3 Master of Financial Management in University of Economic Sciences
چکیده [English]

An asset can be maintained for consumption or investment incentives. If a futures contract's market exist for an asset, the relationship between spot price of an underlying asset and cost of carry would be considered. Investigating this relationship is important in term of being beneficial for arbitrager and hedger. This study aims to examine the relationship between these two variable by investigating spot price of gold coins futures contract's during 3 years. This test will be performed by using GARCH method and based on BCSS's group model (1996).
The results indicate the negative relationship between spot price of gold coin and net cost of carry for majority of maturity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cost of carry
  • Spot price
  • Gold coin futures contract
  • Hedger
  • Arbitrager