مدل سرایت تلاطم همبستگی شرطی ثابت با حافظه بلندمدت شواهدی از بازار سهام تهران و دبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران

2 دانشجوی دکتری مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران (مسئول مکاتبات)

3 استادیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

با گسترش فرآیند جهانی­شدن، نه تنها بازارهای مالی کشورهای توسعه­یافته بلکه بازارهای مالی کشورهای در حال توسعه نیز از یکدیگر تاثیر می­پذیرند. این شرایط باعث می­شود سرمایه­گذارانی که سعی در متنوع ساختن دارایی­های خود در بازارهای خارجی دارند به ارتباطات میان بازارهای سهام توجه نمایند. این واقعیت می­تواند حاکی از آن باشد که یک رابطه تعادلی میان بازارهای مالی وجود دارد. نوسان قیمت نفت در بازارهای جهانی از جمله عواملی است که بازار سرمایه کشورهایی که اقتصاد آن­ها مبتنی بر درآمدهای نفتی می­باشد را تحت تاثیر قرار می­دهد. عمده این بازارها دارای ویژگی حافظه بلندمدت نیز می­باشند که می­بایست در مدل­سازی و تخمین­ها لحاظ گردد. در این پژوهش مدل همبستگی شرطی ثابت(CCC) به گونه­ای توسعه داده شد که قادر است اثر حافظه بلندمدت را در ساختار مدل­سازی خود وارد نماید. داده­های مورد استفاده بازده روزانه قیمت سهام و قیمت نفت در دوره زمانی دسامبر 2006 الی ژوئن 2010 می­باشند و نتایج حاصل حاکی از سرایت تلاطم از بازار جهانی نفت به بازار دبی و بازار تهران و همچنین سرایت تلاطم از بازار دبی به تهران است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Constant Conditional Correlation Volatility Transmission Model with Long Memory Effect, evidence from Tehran and Dubai Stock Market

نویسندگان [English]

  • Seyed Mohammad Seyedhosseini 1
  • Seyed Babak Ebrahimi 2
  • Masoud Babakhani 3
1 Professor, College of Industrial Engineering, Iran University of Science and Technology (IUST)
2 PhD student, Department of Industrial Engineering, Iran University of Science and Technology
3 Assistant professor, College of Industrial Engineering, Iran University of Science and Technology (IUST)
چکیده [English]

The expansion of Globalization not only affects developed countries’ financial markets, but also the markets in developing countries. This condition causes investors who diversify their asset portfolio in foreign markets, pay serious attention to links between stock markets. This fact implies that there is an equilibrium relation between financial markets.Global oil price fluctuation is one of the factors that affect the capital markets in countries where the economy is based on oil revenues.  Most of these markets have long-run memory characteristic which should be considered in modeling and estimation. In this research the Constant Conditional Correlation (CCC) model is expanded in the way to imply long-term memory effect in the estimation. The data which is used is daily return of stock price and oil price in the period December 2006 to January 2010. The results indicate volatility contagion from global oil market to Dubai stock and Tehran stock market and also there is contagion effect between Dubai and Tehran stock market

کلیدواژه‌ها [English]

  • Return
  • long memory
  • Volatility transmission
  • FCCC Model