قیمت گذاری محصولات جدید در صنعت شیشه ایران با استفاده از سیستم های خبره فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار و عضوهیأت علمی دانشکده مدیریت،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

2 استادیار وعضوهیأت علمی دانشکده‌ مدیریت،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت صنعتی (تحقیق در عملیات)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده

دنیای امروز، میدان رقابت تولید کنندگان، شرکت­ها و بنگاه­های اقتصادی در عرصه­های مختلف است و از این بین شرکت یا تولیدکننده­ای پیروز این رقابت است که سهم بیشتری از بازار را از آن خود کرده باشد. لذا اقداماتی نظیر تعیین قیمت بصورتی مناسب برای محصول موجود و بخصوص جدید راهی موثر درکسب سهم بیشتری از بازار است. همین امر موجب شده تا بسیاری از بنگاه­های اقتصادی به منظور موفقیت بیشتر در بازار رقابت از روش­های علمی برای قیمت­گذاری محصولات جدید خود بهره گیرند. در این راستا، در این تحقیق ابتدا فاکتورهای موثر در قیمت­گذاری محصولات جدید از مقالات و کتب موجود معتبر گردآوری شده­که این فاکتورها عبارتند از: کالای مکمل یا جانشین، چرخه عمر، برند محصول، میزان انطباق، تهدید ورود رقبا به بازار، استراتژی بازاریابی، میزان اطلاع مشتریان از قیمت­ها، ارزش مورد انتظار مشتری و ریسک. سپس با تهیه و توزیع پرسشنامه در بین خبرگان قیمت­گذاری در صنعت شیشه ایران­، فاکتورهای موثر در قیمت­گذاری محصولات جدید در صنعت شیشه انتخاب شدند. در ادامه با طراحی یک سیستم خبره فازی و بدست آوردن نتایج حاصل از این سیستم، به مسئله تعیین ضریب قیمت برای محصولات جدید پرداخته شد. سپس با محاسبه ضریب قیمت بدست آمده در قیمت تمام شده این محصولات، قیمت فروش پیش بینی شد. به منظور بررسی کاربردی بودن تحقیق حاضر، به بررسی کارایی مدل ارائه شده در شرکت شیشه مینا به عنوان مورد مطالعه پرداخته شد. در پایان، مقایسه سود احتمالی حاصل از قیمت پیشنهادی با قیمت فروش کنونی به عنوان تایید کارایی مدل مورد مطالعه قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pricing of new products using Fuzzy Expert System: a case study in glass industry

نویسندگان [English]

  • M. E. Mohammad Pourzarandi 1
  • Arefe Fadavi Asghari 2
  • Atiye Jafarian 3
چکیده [English]

Nowadays, the world is become as an arena for different producers, companies and manufacturers to compete with each other in different area as a rat race. Meanwhile, the winner is the one who has achieved a greater market share. Consequently, measures such as proper pricing for available products and new products can pave the ground for achieving to a more market share. In this regard, many companies have focused on their products price to achieve a more success through scientific methods in the competition market.
Accordingly, in this paper, the potential pricing factors that can be useful in determining the new products price were collected from the credible research and books that these factors are: supplement or substitute goods, life cycle, brand, adaptation, threat of entrance, marketing strategy, consumer awareness, expected value of customer and risk. Then, a questionnaire was prepared and delivered among pricing experts of Glass Industry. Subsequently, the effective factors were chosen through statistical hypotheses. In addition, a fuzzy inference system (FIS) was designed based on the collected rules that govern in this industry for new developed products pricing. Then, the results lead to price index for new product (α). Furthermore, the sale price was forecasted based on the price index resulted from FIS and prime cost. To check the capability of this research, the model efficiency was studied in Mina Glass Country as a real case study. At the end, the possible profit was studied by comparing suggested price with current sale price as a model efficiency confirmation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fuzzy expert system
  • Fuzzy Inference System