نسبت بهینه پوشش ریسک نرخ ارز به وسیله قراردادهای آتی سکه طلا در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه علم و فرهنگ

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مالی دانشگاه علم و فرهنگ (مسئول مکاتبات)

چکیده

در این تحقیق نسبت بهینه پوشش ریسک حداقل کننده واریانس برای نرخ ارز (دلار-ریال) با استفاده از آتی سکه طلا توسط رهیافت‌های مختلف اقتصادسنجی مورد برآورد و مقایسه قرار گرفته است. برای محاسبه این نرخ از سه دامنه بازده روزانه، دو روزه و هفتگی برای قیمت‌های نقد و آتی استفاده شده است. دلیل استفاده از این سه نوع بازده، افزایش همبستگی بین بازده‌های نقد و آتی با افزایش دامنه بازده می‌باشد. برای برآورد نرخ بهینه ایستا از مدل‌های حداقل مربعات معمولی، حداقل مربعات معمولی تصحیح شده و گارچ یک متغیره و برای برآورد نرخ بهینه پویا از گارچ چند متغیره CCC و DCC استفاده شده است، که از لحاظ کارایی درون‌نمونه‌ای نرخ برآورد شده بازده هفتگی توسط مدل DCC و از لحاظ کارایی برون‌نمونه‌ای نرخ برآورد شده بازده هفتگی توسط مدلCCC بیشترین کارایی را دارد. در همه مدل‌ها نرخ بهینه برآورد شده با بازده هفتگی کارایی بیشتری نسبت به نرخ‌های برآورد شده با بازده دو روزه و روزانه ارائه می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Exchange Rate Optimal Hedge Ratio by Gold Futures in Iran

نویسندگان [English]

  • Rasool Sajad 1
  • Adena Torosian 2
1 Assistant professor, University of Science & Culture
2 master's-degree student of financial engineering, University of Science & Culture
چکیده [English]

In this article, the exchange rate (USD/RLS) minimum variance optimal hedge ratio by gold futures have been estimated and compared by different econometric approaches. For estimating this rate three domains, daily, two days and weekly domain for spot and futures prices are used due to increase futures and spot correlation by increasing return domain.
The static optimal hedge ratio estimated by OLS, corrected OLS and univariate GARCH models and dynamic one by CCC and DCC multivariate GARCH models. In term of in sample efficiency weekly return DCC and out of sample one, weekly return CCC, has the highest efficiency. In all models, the estimated rate of weekly returns is more efficient than the estimated rates of daily and two days return.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Minimum variance hedge ratio
  • Futures
  • Return
  • Multivariate GARCH model
  • Hedging effectiveness