بررسی عوامل موثر بر شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان معیاری برای عدم تقارن اطلاعاتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده فنی و حرفه ای سما، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اندیشه، اندیشه، ایران،

2 کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی (نویسنده مسئول)

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی عوامل موثر بر شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان معیاری برای عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد. در این پژوهش، تأثیر متغیرهای ریسک نقدشوندگی سهام، ریسک نقدشوندگی بازار، نقدشوندگی بازار، تعداد دفعات معاملات سهام و حجم ریالی معاملات سهام بر روی شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا، پنج فرضیه تدوین‌شده و جهت آزمون این فرضیه‏ها، نمونه‏ای متشکل از 107 شرکت ( 642 سال- شرکت) از بین شرکت‏های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‏های 1386 الی 1391 انتخاب گردید و برای آزمون آن‌ها از روش داده‏های ترکیبی استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان می‎دهد فرضیه‌های اول و دوم پژوهش پذیرفته می‌شوند؛ بدین صورت که حجم معاملات سهام و تعداد دفعات معاملات سهام ارتباط معنی‌داری با شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام دارند ولی ارتباطی بین متغیرهای ریسک نقدشوندگی سهام، نقدشوندگی بازار و ریسک نقدشوندگی بازار با شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام یافت نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation of Affecting Factors in Bid Ask Spread as a Measure for Information Asymmetry

نویسندگان [English]

  • Heidar Foroughnejad 1
  • Mohsen Moradijoz 2
1 Sama Technical and Vocational Training College, Islamic Azad University, Andisheh Branch, Andisheh, Iran
2 MA of Accounting, Department of Accounting, Allame Tabatabaee University, Tehran, Iran
چکیده [English]

This study examines the effective factors in bid ask spread as a measure for information asymmetry among listed firms in Tehran’s stock exchange. In this study, the effect of share’s liquidity risk variables, market liquidity risk, , market liquidity, number of transactions, and trading volume of bid ask spread is investigated. In this line, five hypotheses were suggested. A sample consisting of 107 firms (642 firms-year) among the Listed Firms in Tehran’s Stock Exchange (from 2007 to 2012) were collected and tested through combined data method to test the hypotheses. The results verify the first and second hypotheses in that the number of transactions and trading volume has significant relationship with bid ask spread.  However, no relationship was found to be between liquidity risk, market liquidity risk, and market liquidity with bid ask spread.

کلیدواژه‌ها [English]

  • information asymmetry
  • bid ask spread stock
  • Stock liquidity risk
  • Market liquidity risk
  • market liquidity
  • trading volume