بررسی اثر ربایش با وجود دامنه مجاز نوسان در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی

2 عضو هیات علمی دانشگاه علوم اقتصادی

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه علوم اقتصادی (نویسنده مسئول)

چکیده

نگاهی به بورس‌های کشورهای مختلف نشان می‌دهد که اغلب آن‌ها در راستای اهداف خاصی مثل کاهش تلاطم و هیجانات بازار و جلوگیری از دستکاری قیمت‌ها از دامنه مجاز نوسان استفاده می‌کنند. دامنه مجاز نوسان محدوده قیمتی هر سهم در هر روز کاری می‌باشد و بدین معنا می‌باشد که تغییرات هر سهم در آن روز نمی‌تواند خارج از این محدوده باشد بنابراین این دامنه از هیجان و دستکاری بازار می‌کاهد.
در این تحقیق ابتدا یکی از پیامدهای اعمال دامنه مجاز نوسان بنام اثر ربایش را مورد بررسی قرار داده و با استفاده از مدل خود همبستگی وجود یا عدم وجود آن را در شرکت‌های نمونه که شامل ۲0 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تا تاریخ 30/09/1391 است را مورد آزمون قرار می‌دهیم.لازم به ذکر است که شرکت‌های نمونه به تنهایی 26.87 درصد از تمامی معاملات در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی تحقیق را به خود اختصاص می‌دهند.
نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که در بین 20 شرکت مورد بررسی، (کساوه، حفاری شمال، بترانس، سینا، فاذر، فاسمین، فولاد، قپیرا، قشکر، قنیشا، کرماشا، کروی، وپترو، وساپا، وساخت، وسپه، وصندوق، ولساپا، وملت، ومعادن)، 14 شرکت (کساوه، بترانس، حفاری شمال، سینا، فاسمین، فولاد، قشکر، قنیشا، کرماشا، وساپا، وساخت، وسپه، وصندوق، ومعادن) دارای اثر ربایشی می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Capture the effect of amplitude fluctuation permitted in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Mirfeyz Fallah Shams 1
  • Mohammadreza Monjazeb 2
  • Meysam Alimohammadi 3
1 Faculty member of Islami Azad University, Central Tehran Branch
2 Faculty member of Economic Sciences University
3 Master Student Financial Management Economic Sciences University
چکیده [English]

A brief look at the majority of stock exchanges in all over the world shows that they exercise volatility range in order to achieve goals such as preventing price manipulation and reducing market turbulence and emotions. Allowable volatility range is the price range of a share in a workday; this means that the share’s changes in that day cannot exceed or become less than this limit. Therefore this range reduces market manipultion and emotions.
Beside varied advantages of exercising  volatility range, there are some disadvantages and researches have been done that some allege efficiency and some allege inefficiency of this phenomenon.
In this study,we examine one of the consequences of exercising the allowable volatility range, namely magnetic effect  and by using autocorrelation examine either existence or non-existence of it in sample corporations_20 corporations that are accepted in Tehran’s stock exchange up to 1391/09/30 .
It is worth mentioning that the sample corporations  are blessed with 26/87% of all the transactions in Tehran stock exchange during  the period in which this study has been done.
Results show that between the examined corporations(kesaveh, hafari shomal, betrans, sina, fazar, fasmin, folad, ghepira, gheshekar, ghenisha, kermasha, keruy, vapetro, vasapa, vasakht, vasepah, vasandogh, valsapa, vamellat, vamaden) 14 corporatins (kesaveh, hafari shomal, betrans, sina, fasmin, folad, gheshekar, ghenisha, kermasha, vasapa, vasakht, vasepah, vasandogh, vamaden) had magnetic effect.

کلیدواژه‌ها [English]

  • price limit
  • magnetic effect
  • Transactions data
  • Tehran Stock Exchange