بررسی تاثیر دستورالعمل‌های معاملاتی مصوب سازمان بورس بر نقدشوندگی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی

2 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز، عضو انجمن مهندسی مالی ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه علوم اقتصادی

4 کارشناس ارشد مدیریت مالی دانشگاه علوم اقتصادی، عضو انجمن مهندسی مالی ایران (نویسنده مسئول)

چکیده

در این پژوهش تاثیر برخی دستور العمل های معاملاتی مصوب سازمان بورس اوراق بهادار بر نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار می دهیم. برای این منظور تاثیر پنج دستور العمل افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان، انضباطی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  ، دریافت سفارش‌های تلفنی با استفاده از مرکز تماس کارگزاری، ضوابط مربوط به شرایط متقاضیان خرید در معاملات عمده سهام و حق تقدم سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران مشتمل بر 6 ماده و 4 تبصره و خرید اعتباری اوراق بهادار، در بازه زمانی 01/01/1386 تا 31/03/1392 مورد بررسی قرار گرفته است. با استفاده از اطلاعات 164 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه تحقیق، نتایج بدست آمده نشان می دهد دستور العمل های معلاملاتی مصوب سازمان بورس اوراق بهادار تاثیر معنا داری بر نقد شوندگی سهام دارد..

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Exchange approved transactional recipes on the liquidity of Stocks listed companies in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Mohammad hasan ebrahimi sarvolia 1
  • Mir feyz fallahshams 2
  • Mohamad jafar meykade 3
  • Meysam alimohammadi 4
1 Faculty member of Allameh Tabatabai University
2 Faculty member of Azad University Central Tehran Branch
3 Master Student Financial Management in university of Economic Sciences
4 Master of Financial Management in university of Economic Sciences
چکیده [English]

In this study, the effect of instruction approved by the Stock Exchange on the trading liquidity of the shares of the listed companies in Tehran Stock Exchange are examined. For this purpose, the effect of five recipes with the information disclosure record companies, publishers disciplinary accepted in Tehran Stock Exchange, received telephone orders using Contact Center Brokerage, regulations pertaining to applicants for purchase of major trading stocks and shares priority Tehran Stock Exchange and OTC consisted of 6 females and 4 notes and purchases of securities in the period 01.01.1386 to 31.03.1392 has been studied.
Using data from 164 companies listed in Tehran Stock Exchange recipes Mlamlaty results show a significant impact on the liquidity of the Securities Exchange Act of shares.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Recipe Trading
  • liquidity
  • Market monitoring
  • Stock Exchange Organization. Stock return volatility