ارائه مدل مناسب محاسبه نرخ بازگشت و سرریز سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه برای صنایع منتخب در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری مدیریت فناوری- گرایش نوآوری دانشگاه تهران (مسئول مکاتبات)

3 دانشجوی دکتری مدیریت فناوری- گرایش نوآوری دانشگاه تهران

چکیده

در این پژوهش نرخ بازگشت تحقیق و توسعه و سر ریز تحقیق و توسعه در 7 صنعت شیمیایی، فرآورده‌های نفتی، فلزات اساسی، رایانه و الکترونیک، مواد دارویی، خودرو، سیمان مبتنی بر داده‌های حاصله طی سالهای 1378-1385 به کمک ارائه یک مدل ریاضی بر مبنای تابع تولید کاب داگلاس، مورد بررسی و کنکاش قرار گرفته است.
نتایج بدست آمده حاکی از آن است که در صنایع مذکور، شدت R&D به عنوان یک متغیر توضیحی، دارای همبستگی بالایی با رشد بهره وری کل عوامل تولید (TFP) است. نرخ تخمینی مجموع بازگشت R&D و سرریز های آن حدود 13-23 درصد بدست آمده است، لذا نتایج نشان می دهد که مجموع نرخ بازگشت تحقیق و توسعه و سرریزهای R&D در ایران بسیار پایین تر از کشورهای توسعه یافته است، همچنین بر اساس نتایج بدست آمده، اثر سرریز R&D بر رشد بهره‌وری در صنایع مذکور بسیار کمتر از اقتصادهای پیشرفته است. لذا برای سرعت بخشیدن به رشد اقتصاد کشور در کنار توجه به رشد مخارج R&D، تعمیق و گسترش اثرات سرریزهای R&D بین صنایع داخلی از جمله سیاست های مهمی است که می باید در اسناد بالا دستی و برنامه های توسعه جمهوری اسلامی ایران بطور جدی مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Providing an Applicable Model to Calculate the Return & Spillover of Research & Development in Iran's Selected Industries

نویسندگان [English]

  • Ahmad Jafarnejad 1
  • Abolfazl Kiani Bakhtiyari 2
  • Mohammad Hajali 3
1 Professor, Faculty member of Tehran University
2 PhD student at Tehran University Technology Management (corresponding author)
3 PhD student at Tehran University Technology Management
چکیده [English]

This research offers proper models to calculate the rate of return   and spillover of research & development in 7 selected industry in Iran  including: chemical industry, petroleum   products,  basic metals, computers and electronics, pharmaceuticals, automotive, cement, through developing of  Cobb Douglas function based on data derived from 1999 to 2006.
The results indicate that in these industries, R & D intensity as an explanatory variable has a high correlation with the growth of Total Factor Productivity (TFP).
Total estimated rate of return on R & D and its spillovers are about 13-23% respectively. These rates are much lower than developed countries.
Findings also indicate that R & D spillover's effect on productivity growth in these industries are much lower than in developed economies. Therefore, to accelerate the growth of the economy in addition to increase the   R & D expenditures,  the  overextension of effects of the R & D spillover in domestic industries are so important and should seriously follow in development programs of IR.IRAN.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Research & Development
  • R&D Return Rate
  • Cobb Douglas Function
  • Economies' Model Building
  • R&D in Industries
  • Endogenous Growth Models