بررسی تأثیر حافظه بلندمدت بر وابستگی بین نرخ مبادله دلار و شاخص فرآورده های نفتی در بورس اوراق بهادار تهران: توابع مفصل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران (مسئول مکاتبات)

2 کارشناس ارشد حسابداری، داننشگاه علوم و تحقیقات، بیرجند، ایران

3 کارشناس ارشد مدیریت مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آیت الله آملی

چکیده

طی دهه گذشته، فرآیندهای با حافظه بلندمدت بخش مهمی از تجزیه و تحلیل سری های زمانی را به خود اختصاص داده اند. وجود حافظه بلند مدت در بازده دارایی ها کاربردهای مهمی در بررسی کارایی بازار، قیمت گذاری اوراق مشتقه و انتخاب سبد دارایی دارد. در این تحقیق ما تأثیر حافظه بلندمدت بر وابستگی ساختاری را بررسی نموده ایم. برای اینکار ابتدا وجود حافظه بلندمدت با آزمون های ARFIMA بررسی شده است و در ادامه، برای پی بردن به تأثیر حافظه بلندمدت بر وابستگی ساختاری، ما از دو نوع داده های خام و فیلتر شده (داده های تغییرات نرخ مبادله دلار و شاخص فرآورده های نفتی مربوط به دوره زمانی 1/1/1388 تا 1/1/1392) استفاده نموده ایم. که نتایج نشان داد، داده های خام دارای حافظه بلند مدت، وابستگی دمی بیشتری نسبت به داده های فیلتر شده دارند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of long memory dependence structure between the dollar exchange rate and oil products in the Tehran stock Exchange Index: A copula based approach

نویسندگان [English]

  • Mahdi Salehi 1
  • Samaneh Zamani Moghadam 2
  • Sadegh Nekooei 3
1 Assistant Professor , accounting department , ferdowsi university of Mashhad
2 Msc in accounting – Islamic Azad university , Birjand sciences and research Branch
3 Msc in financial management – Islamc Azad university , Ayatollah Amoli sciences and reseach Branch
چکیده [English]

During the last decade crucial part of the analyzing the time series has devoted to the long memory. Existence of long memory in output of possession has significant application for investing in efficiency of market, Pricing the differential paper, and selecting the possessions basket. In our research the effect of long memory dependence structure between the dollar exchange rate and oil products in the Tehran stock exchange index. First the existence of long memory ARFIMA test review and continue to understand the impact of long memory on the dependence structure of two types, raw data and filtered data (Dollar exchange rate variability data and index Petroleum for the period from 2009-2013) have been used. The result showed that the raw data has a long memory, than the tail dependent data are filtered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • long memory
  • dependence structure
  • copula