سرعت تعدیل قیمت اوراق بهادار روشی برای ارزیابی بیش واکنشی و کم واکنشی سرمایه‌گذاران و کارایی بازارهای مالی: رویکردها ، مدل‌ها و نتایج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، ایران

2 استادیار دانشکده مدیریت و علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، ایران

3 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات،(مسئول مکاتبات)

چکیده

وجود پدیده¬های بیش¬واکنشی و کم¬واکنشی در بازارهای مالی نشان از فقدان کارایی کامل آن¬ها می-باشد. روش¬های مختلفی برای ارزیابی بیش¬واکنشی و کم¬واکنشی پیشنهاد شده است. یکی از این روش¬ها، استفاده از روش اندازه¬گیری سرعت تعدیل قیمت اوراق بهادار است. سرعت تعدیل قیمت سهام، مدت زمانی است که طول می¬کشد تا اطلاعات در قیمت سهام منعکس گردد و قیمت معاملاتی سهام به ارزش واقعی خود برسد. در این مقاله سعی شده بر اساس پژوهش¬های مختلف به عمل آمده در این زمینه در قالب سه رویکرد، دسته بندی و مدل¬های مختلف مورد کاربرد در آ¬ن¬ها تشریح و نتایج آن¬ها ارائه گردد. همچنین ضمن تشریح عوامل موثر در تاخیر انعکاس اطلاعات در قیمت اوراق بهادار و ویژگی¬های بازار سرمایه ایران، پیشنهادهای اجرایی برای افزایش سرعت تعدیل اطلاعات عمومی در قیمت اوراق بهادار و در نتیجه افزایش کارایی بازار اوراق بهادار ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Speed of Adjustment Scurities Prices, A Method for Evaluating of Investors Overreaction & Underreaction and Financial Markets Efficiently: Approches, Models and Results

نویسندگان [English]

  • Hashem Nikoumaram 1
  • Ali Saeedi 2
  • Fereydoun Rahnamay Roodposhti 1
  • Mahdi Madanchi Zaj 3
1 Prof.,Management and Economic Faculty, Islamic Azad University, Science and Research Branch
2 Assistant Prof., Management and Social Science Faculty, Islamic Azad University, North Tehran Branch
3 Ph.D. Student in Financial Management, Islamic Azad University, Science and Research Branch
چکیده [English]

Overreaction and underreaction phenomena in financial markets reflect it’s inefficiently. Different methods are suggested for evaluation of overreaction and under reaction in researches. One of these methods is measurement of the securities price adjustment speed. Speed of price adjustment securities is time duration that information absorbed in stock prices and reach stock price to their intrinsic values. At this article, is classified several researches to three approaches and described different models and then presented their results. Also the determinants for delayed Stock price adjustment is described and finally is explored Iran capital market specifications and propose some practical suggestions for increasing the stocks adjustment speed improving capital market efficiently.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Overr reaction
  • Under Reaction
  • Speed of Adjustment Price
  • Market Efficiently