بازارگردانی اوراق بهادار با درآمد ثابت به روش عرضه و تقاضا و کاهش ریسک بازارگردانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران

2 دانشجوی دکتری مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران

3 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران

چکیده

نرخ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت در ایران که در قالب بسته‌های سیاستی و نظارتی بانک مرکزی تعیین می‌گردد، عموما ثابت و در حکم نرخ بهره کشور قلمداد می‌شود. بدیهی است که نرخ بهره بایستی شناور و بیش از نرخ تورم باشد، لیکن به دلیل ساز و کار موجود برای ابلاغ نرخ بهره، شناوری نرخ بهره در ایران بر خلاف اکثر کشورهای دنیا وجود ندارد و نرخ بهره ابلاغی نیز نرخ منصفانه نیست. از سوی دیگر با توجه به تورم بالا، عدم انعطاف و جذابیت سایر بازارهای موازی، حجم بازخرید این اوراق افزایش یافته و بازارگردان را مجبور به بازخرید حجم بالایی از اوراق غیر جذاب نموده است. در این مقاله شیوه جدید بازارگردانی اوراق بهادار با درآمد ثابت معرفی می‌گردد. در این شیوه قیمت اوراق بهادار که به یکی از روش حراج و با قیمت منصفانه عرضه گردیده است، متغیر و بدون دامنه نوسان و معاملات اوراق به صورت چندین حراج تک قیمتی در طی یک جلسه معاملاتی می‌باشد و بازارگردان موظف است با رعایت یک دامنه مظنه، سفارش‌های خرید و فروش خود را همزمان وارد نماید. پس از تشریح مدل حالات ممکن و حالات خاص با استفاده از راه حل گوشه ای و در نظر گرفتن شدیدترین حالت ممکن بررسی و کارایی آن مورد سنجش قرار گرفت. با تایید کارایی مدل می توان انتظار داشت که با عرضه اوراق به شیوه حراج سپردن فرایند بازارگردانی به سازوکار بازار کشف قیمت بهینه، افزایش بازدهی، افزایش جذابیت و میزان استقبال از اوراق بهادار، کاهش ریسک بازارگردان، کشف نرخ بهره و کاهش نرخ تامین مالی در کشور اتفاق افتد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Interest rate of the securities with fixed-income in Iran

نویسندگان [English]

  • Taghi Torabi 1
  • Peyman Tataei 2
  • Samaneh Tarighi 3
  • Abdollah Daryabor 2
1 Associate Professor, Islamic Azad University, Science and Research Branch
2 Ph.D. Student of Financial Management, Islamic Azad University, Science and Research Branch
3 Ph.D. student in Economics, Islamic Azad University, Science and Research Branch
چکیده [English]

Interest rate of the securities with fixed-income in Iran which is determined in terms of policy and regulatory package of central bank, typically it is considered as fixed and interest rate of the county. Obviously, the interest rate should be floating and more than inflation rate. However, due to available mechanism for notifying the interest rate, there are not floating interest rate in Iran unlike most world countries and notified interest rate is not fair rate. On the other hand, according to high inflation, lake of flexibility, attractiveness of other parallel markets, redeem volume of increased and handling market securities is forced to high volume from unattractive securities. In this article, modern method for securities handling market is introduced with fixed-income. In this procedure, the securities price supplied to auction and or fair price method, is variable without amplitude and securities transactions into single-price auction during trading session and the handling marketer is obligated to import simultaneously sale and purchase orders. After describing possible and specific conditions model using a corner solutions and considering possible condition strongest and its efficiency is evaluated. With verifying the model efficiency can be expected to occur in the country the finding interest rate and reducing the financing with supplying the securities to the auction method, escrowing the handling market process to the market mechanism, discovering optimum price, increasing the efficiency and attractiveness, interest rate form the securities and reducing handling market.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Market Making
  • Infrest Rate
  • Supply & Demand