مطالعه تطبیقی ابزارهای مالی سرمایه گذاری خطرپذیر در بانکهای تجاری کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی،‌گروه مدیریت صنعتی، ‌تهران، ‌ایران

چکیده

سرمایه گذاری خطرپذیر از موضوعات با اهمیت در حوزه تأمین مالی بانک ها و موسسات مالی بوده که به جهت عدم انطباق با الگوهای رایج تأمین مالی و نیز عدم اطمینان موجود در وضعیت آتی سرمایه گذاری، چالش های بسیاری را به همراه داشته است. بدین ترتیب ورود به این حوزه که به صورت روزمره به جذابیت آن افزوده می شود از یکسو و نبود امکان تحلیل شرایط این نوع از سرمایه گذاری و ریسک بالا از سوی دیگر، لزوم مطالعات گسترده و هدفمند را در این حوزه ضروری می نماید. بر این اساس پرداختن به این مقوله در سال های اخیر ضمن ارائه رویکردها و ابزارهای نوین، شرایط را برای حضور سرمایه گذاران تسهیل نموده است. این در حالی است که در بانک های داخل کشور، همچنان امکان بررسی های بیشتر و توسعه مطالعات فعلی با هدف بهبود جایگاه سرمایه گذاری خطرپذیر در پرتفوی بانک ها ضروری می نماید. مطالعه حاضر ضمن مروری بر سرمایه گذاری خطرپذیر در بازارهای جهانی، امکان بکارگیری یکی از رایج ترین ابزارهای آنرا در داخل کشور مورد بررسی قرار داده و رویکرد تطبیقی را پیشنهاد خواهد نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Venture Capital Instruments in Iranian Commercial Banks

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ebrahim Pourzarandi
  • Majid Shahriari
Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Department of Industrial Management, Tehran, Iran
چکیده [English]

Venture capital is an interesting area in banks financial decisions and because of its uncertainty, brings lots of challenges. Despite the increasing tendency for banks in this kind of investments, there is not any certain method to analyze the risk and return of ventures; thus it is neccessary to develop an effective research in this area. Recently, development of the studies about ventures, has facilated conditions for investors and increase the proportion of venture capital in commercial banks portfolio. This paper as a novel study, at first, consider the literature review of financing VC projects and their instruments, and then try to find the usablity of these methods in  Iranian commercial banks in a comparative approach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • commercial banks
  • Venture Capital
  • financial instruments
  • Comparative Study