طراحی الگوی تبدیل به اوراق بهادارسازی دارایی‌های فکری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری دانشگاه امام صادق (ع)

چکیده

در سال‌های اخیر توجه به دارایی‌های فکری در اقتصاد کشورهای پیشرفته جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است به گونه‌ای که درصد بالایی از تولید ناخالص داخلی آن‌ها به این دارایی‌ها اختصاص دارد به عنوان مثال در کشور آمریکا در سال 2012 حدود 38 درصد از تولید ناخالص داخلی به صنایعی که بر اساس دارایی فکری بنا شده‌اند اختصاص دارد. شاید بتوان گفت که مهمترین بحث در زمینه دارایی‌های فکری مربوط به تأمین مالی تبدیل ایده به کالای تجاری باشد که البته برای این امر راه‌های مختلفی وجود دارد از جمله: تأمین اعتبار از بانک‌های تجاری، انتشار اوراق قرضه، استفاده از سرمایه‌گذاری شرکت‌های خطر پذیر. یکی دیگر از روش‌های نوین تأمین مالی دارایی‌های فکری استفاده از فرایند تبدیل به اوراق بهادارسازی این دارایی‌ها می‌باشد. در این مقاله سعی می‌شود بعد از بیان مقدماتی در مورد اوراق بهادارسازی دارایی‌های فکری، به مقایسه اجمالی این روش‌ها با یکدیگر و بیان انواع اوراق بهادار مبتنی بر دارایی‌های فکری و نقد و بررسی آن پرداخته و در نهایت با ارائه الگویی جهت تبدیل به اوراق بهادار کردن دارایی‌های فکری از بحث نتیجه‌گیری نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pattern Designing of Intellectual Property Securitization

نویسنده [English]

  • Mohammad Mehdi Dejdar
Ph.D Student of Finance, Imam Sadiq (a.s) University
چکیده [English]

In recent years, attention to the intellectual properties has found a special place  in developed economies so that a large percentage of GDP is allocated to these assets. For example, in America in 2012, about 38 percent of GDP is allocated to industries that are based on intellectual property. Perhaps the most important issue in the field of intellectual property is related to the financing of ideas converting into the commercial products. Of course, there are different ways to do so, such as financing from commercial banks, issuing bonds, venture capital industry. Another new way of financing the intellectual property is securitization process of these assets. In this paper, after an introductory speech about securitization of intellectual property, a brief comparison of these methods of financing have performed and  different types of securities based on intellectual property is reviewed. Finally, we have concluded by designing of pattern for intellectual property securitization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intellectual property
  • Securitization
  • Financing
استیری، روح الله، بنیامین مشیری، (1388)، ابزارهای تأمین مالی بنگاه‌های دانش بنیان، دومین کنفرانس بین‌المللی توسعه نظام تأمین مالی در ایران.
حسن‌زاده، سید شهاب‌الدین، سید علی طالقانی، (1389)، مقدمه‌ای بر راهبرد ملی مالکیت فکری، ماهنامه فناوری نانو، سال نهم، شماره 1.
حسینی، سید محمدرضا، عبدالمجید محمدی نجف آبادی، (1392)، تأثیر حقوق مالکیت بر رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه (زمینه‌ها و موانع)، فصلنامه علمی- پژوهشی برنامه‌ریزی و بودجه،  سال هجدهم، شماره 2.
شاه‌آبادی، ابوالفضل، فریماه رحیمی، (1391)، بررسی تأثیر حقوق مالکیت فکری بر صادرات، فصلنامه تخصصی پارک‌ها و مراکز رشد، سال هشتم، شماره 32.
شماخی، حمیدرضا، مژگان حبیبی گیلاکجانی، (1393)، اندازه‌گیری سرمایه فکری و بررسی تأثیر آن بر ارزش بازار سهام شرکت‌ها: با تأکید بر مدل سود باقیمانده (RIM)، مجله اقتصادی، سال چهاردهم، شماره‌های 7 و 8.
فبوزی، فرانک، وینود کوتهاری، مترجمان: علی راه‌نشین، حامد تاجمیر ریاحی، (1392)، مبانی اوراق بهادارسازی، چاپ اول، تهران: انتشارات ترمه.
کاوند، مجتبی، رضا میرزاخانی، مجید پیره، (1393)، بولتن بازار سرمایه اسلامی با موضوع بازار دارایی‌های فکری، سال سوم، شماره ششم.
گلعلی‌زاده، محمدرضا، سید حبیب‌اله طباطبائیان، رضا زعفریان، (1387)، ارائه راهکار سیستمی ایجاد نهادهایی جهت تأمین مالی بنگاه‌های نوپای دانش بنیان در ایران، فصلنامه پارک فناوری پردیس، سال ششم، شماره 17.
نمامیان، فرشید، حسن قلی‌زاده، فاطمه باقری، (1390)، سرمایه فکری و روش‌های اندازه‌گیری آن، دومین کنفرانس مدیریت اجرایی.
Agiato, Joseph A, (2002), The Basics of Financing Intellectual Property Royalties, Essay published in Berman, Bruce: From Ideas to Assets – Investing Wisely in Intellectual Property, New York.
Bezant, Mark, (2003), The use of intellectual property as security for debt finance, Journal of Knowledge Management.
Calderini M, Odasso M C, (2008), Intellectual property portfolio securitization:an evidence based analysis, IS Working paper n.01, Torino, Italy.
Odasso M C, (2010), Essay on Intellectual Property and Patent backed Financing, PHD Dissertation.
Dorris, M. D., (2003), The Securitization of Drug Royalties: A New Elixir?, Global Securitisation and Structured Finance, by White Page - Deutsche Bank.
Fishman, Elliot, (2003), Securitization of IP Royalty Streams: Assessing the Landscape, Technology Access Report.
Frank, D., (2005), Intellectual property in financial contracts. Diploma Thesis.
Hillery, John S. (2004), Securitization of Intellectual Property: Recent Trends from the United States, Washington CORE.
Kirsh A., (2005), Securitization of Intellectual Property as a Funding Alternative, Master thesis.
Kyle Tondo-Kramer, (2010), Increasing Access to Startup Financing Through Intellectual Property Securitization, 27 J. Marshall J. Computer & Info.
Stone, C. A., Zissu, A., (2006), Defining the 3-D securitization space of future export receivables from emerging markets, Journal of Global Business and Technology.
Throckmorton, Ray., (2004), Securitization can be a goldmine for IP owners, Intellectual Asset Management.
Walsh P., Cohen G. (2007), Liquidity in the IP space – an overview, Intellectual Asset Management
Watanabe, H., (2004), Intellectual Property as Securitized Assets, The Institute of Intellectual Property.
Yuan Xiao-dong, Li Xiao-tao, (2008), Technology Innovation and Patent Backed Securitization, Science of Science and Management of S&T.