نقدشوندگی، سَبک سرمایه‌گذاری؟

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

به زعم شارپ (1992) سبک سرمایه‌گذاری از چهار ویژگی برخوردار است: (1) قبل از وقوع، قابل تشخیص است (2) به سادگی از بین نمی‌رود (3) راهکاری ارزشمند است (4) هزینه آن پایین است. هدف پژوهش حاضر آن است که ویژگی‌های چهارگانه فوق را در مورد نقدشوندگی در بورس اوراق بهادار تهران به بوته آزمون گذارد. برای این منظور نمونه‌ای متشکل از شرکت‌های بورس مذکور طی سال‌های 1379 تا 1389 مورد بررسی قرار گرفته است. جهت آزمون ویژگی‌های فوق از رویکرد تحلیل پرتفوی تک‌بعدی و دوبعدی و رگرسیون استفاده گردیده است.
نتایج حاصله نشان می‌دهد با وجود آن‌که مبنای طبقه‌بندی سهام به پرتفوی‌های با سطوح مختلف نقدشوندگی، گردش سهام سال گذشته است تا بدین نحو، ویژگی "قبل از وقوع قابل شناسایی باشد"، برآورده گردد، بازده پرتفوی‌های حدی مبتنی بر نقدشوندگی در مقایسه با سایر سبک‌ها ناچیز است. نتایج حاصله موید عملکرد برتر راهبرد سرمایه‌گذاری مبتنی بر نقدشوندگی نبوده و لذا ویژگی "فائق آمدن بر بازار" سبک نقدشوندگی در بورس اوراق بهادار تهران تایید نمی‌گردد. با این حال در برخی موارد می‌توان با تلفیق نقدشوندگی و سایر سبک‌های سرمایه‌گذاری شناخته شده بر بازار فائق آمد. مطابق یافته‌های پژوهش، نقدشوندگی حاوی محتوای اطلاعاتی فراتر از سایر سبک‌های سرمایه‌گذاری نبوده لذا نمی‌توان آن را "راهکاری ارزشمند" تلقی نمود. با عنایت به این‌که حدود نیمی از سهام موجود در پرتفوی‌های مبتنی بر نقدشوندگی در اثر تجدید ساختار دستخوش تغییر پرتفوی می‌گردد لذا مدیریت منفعل راهبرد اخیر مقدور نبوده و نمی‌توان "هزینه پایین معاملات" آن را تایید نمود. همچنین، نقدشوندگی به عنوان عامل ریسک حائز ارزش نبوده و صرفاً ترکیب خطی عوامل ریسک احصاء شده ذیل سایر مدل‌های قیمت‌گذاری دارایی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Liquidity, Investment Style?

نویسنده [English]

  • Maryam Davallou
Maryam Davallou Assistant Professor of Faculty of Shahid Beheshti University
چکیده [English]

Sharp specified investment styles by four characteristics: (1) “identifiable before the fact” (2) “not easily beaten” (3) “a viable alternative” and (4) “low cost”. The paper is aimed to test mentioned four characteristics about liquidity in Tehran Stock Exchange (TSE). To this end, a sample composed of listed firms in TSE has been examined during 1379 to 1389. One and two-dimensional portfolio study approaches and regression analysis have been used to test above characteristics.
According to research findings, Even though portfolios which have different liquidity level that allocated by turnover to meet “identifiable before the fact” condition but return of extreme portfolios based on liquidity is very low relative to other styles. The results do not confirm superior performance of investment strategy based on liquidity so “not easily beaten” characteristic for liquidity style is not verified in TSE. Nevertheless, it can beat the market by putting together liquidity and other investment styles. In accordance with research outcomes, liquidity does not have more information content than other investment styles so it is not taken into account “viable alternative”. Since half of stocks in portfolio based on liquidity are interchanged by rebalancing, so it cannot manage this strategy passively and “low cost” condition is not confirmed. Liquidity as risk factor also is not viable and is only liner combination of identified risk factors in other asset pricing models.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • investment Styles
  • liquidity
  • investment Style characteristic
Amihud, Yakov. 2002. “Illiquidity and Stock Returns: Cross-Section and Time-Series Effects.” Journal of Financial Markets, vol. 5, no. 1 (January):31–56.
Chang, Kuang-Wen., Wang, George Yungchih & Lu, Chunwei., The Effect of Liquidity on Stock Returns: A Style Portfolio Approach, Issue 2, Volume 12, February 2013
Farrell, J. L., Analyzing Covariation of Returns to Determine Homogeneous Stock Groupings, Journal of Business, 47, 2, 186–208, 1974.
Graham, B., Dodd, D. L., Cottle, S. and Tatham, C. Jr, Security Analysis, McGraw Hill, New York, 1934.
Ibbotson, Roger G., Chen, Zhiwu,. Kim, Daniel Y.-J. & Hu, Wendy Y., Liquidity as an Investment Style, Financial Analysts Journal, Volume 69, Number 3, 2013.
Sharpe, W. F., Asset Allocation: Management Style and Performance Measurement, Journal of Portfolio Management, 18, 2, 7–19, 1992.
Subrahmanyam, Avanidhar. 2010. “The Cross-Section of Expected Stock Returns: What Have We Learnt from the Past Twenty-Five Years of Research?” European Financial Management, vol. 16, no. 1 (January):27–42.
Theart, Lomari, Liquidity as an Investment Style: Evidence from The Johannesburg Stock Exchange, 2014