نقش صنعت ترجمه در اقتصاد دانش بنیان: سرمایه گذاری یا سرمایه سوزی علمی و فرهنگی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشکده زبانهای خارجی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 کارشناس ارشد مطالعات ترجمه ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

سرمایه گذاری علمی و فرهنگی از مفاهیم نوظهور در اقتصاد دانش بنیان است. از جمله موضوع ترجمه که
اخیرا در ایران با نگاه صنعتی و اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. صنعت ترجمه در دنیا مفهومی ریشه دار و
بنیادین دارد که تمامی اجزای آن به صورت هدفمند و ساختاری یافته مشغول فعالیت هستند. این صنعت در
ایران اسلامی نوپا بوده و شکل گیری آن به سال 9831 برمی گردد. با این وجود ترجمه به عنوان یک عمل
ریشه ای دیرپا در ایران دارد و ظرفیت های متعددی را در عرصه علمی و فرهنگی ایجاد کرده است. در این مقاله
با نگاهی آسیب شناختی به اهمیت و جایگاه صنعت ترجمه در انتقال علم و تکنولوژی و ایدولوژی خواهیم
پرداخت تا به این سوال پاسخ داده شود که آیا می توان این صنعت را به عنوان سرمایه گذاری مورد توجه
قرارداده و زایش و منفعت اقتصادی را به دنبال داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The translation industry in the knowledge-based economy: investment capital, Scientific and Cultural fires

نویسندگان [English]

  • Abdollah Baradaran 1
  • Mohammadreza Arbabi 2
چکیده [English]

Scientific and cultural investment is an emerging concept in knowledge based economy. Recently, translation in Iran is considered as one of the manifestations of this notion and went under scrutiny. The fact that translation industry has a fundamental concept in today’s world, causes it’s elements work together systematically and objectively. Although this industry in Iran is newly founded, and it’s formation gets back to 1389, it has been practiced for long and has established numerous scientific and cultural potentials. In this article, the significance and the place of translation industry and it’s role in the transfer of ideology, science and technology will be discussed. The authors also try to answer the question wheather this industry can be used for investment, in a way that can enhance the economic revenue.

کلیدواژه‌ها [English]

  • knowledge based economy
  • translation industry
  • capital gains
  • knowledge based industries
معمارنژاد عباس. اقتصاد دانش‌بنیان: الزامات، نماگرها،موقعیت ایران،‌ چالش‌ها و راهکارها. 1. 1384; 1 (1) :83-108
صحیفه امام، جلد 13، ص 280
عبدالحسین آذرنگ (1393)، تاریخ ترجمه در ایران، http://cgie.org.ir/fa/news/24073
محمدرضا اربابی (1392)، صنعت ترجمه؛ بایستگی ها و شایستگی ها، همایش بین المللی مطالعات بین رشته ای ترجمه، دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)
محمدرضا اربابی (1390)، صنعت ترجمه از شعار تا واقعیت؛ روزنامه کیهان                 
ابلاغ سیاست های کلی علم و فناوری، وبگاه رسمی مقام معظم رهبری؛
 http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=27599