اوراق بهادارسازی ریسک محصولات شرکت‏های بیمه عمر و بلایای طبیعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

2 دانشجوی دکترای مدیریت مالی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

3 کارشناس ارشد مدیریت مالی دانشگاه علوم اقتصادی

چکیده

اوراق بهادارسازی کارایی بازار و بهره‌وری سرمایه را در صنعت بیمه افزایش می‌دهد. شرکت‏های بیمه از طریق فروش ریسک به سرمایه گذاران، نیازشان به نگهداری سرمایه را تقلیل داده و قدرت و توانایی خود را برای کسب و کار جدید افزایش دهند که موجب کاهش هزینه سرمایه و بازده حقوق صاحبان سهام آنها می شود.
 اوراق‌بهادارسازی این فرصت را به شرکت‌های بیمه می‌دهد تا از سودهای نهفته در قراردادهای بیمه‌ای موجود در ترازنامه خود استفاده کنند، به عبارت دیگر یک منبع تأمین مالی برای شرکت‌های بیمه‌ای فراهم می‌شود. این در حالی‌است که روش‌های تأمین مالی سنتی اغلب به واسطه قوانین و مقررات با محدودیت‌هایی روبرو هستند.
معاملات اوراق بهادار با پشتوانه ابزارهای بیمه منجر به افزایش نقدشوندگی این ابزارها می‌شود و شرکت‌ها می‌توانند شفافیت دارایی‌ها و بدهی‌های خارج از ترازنامه خود را که عموماً با عدم نقدشوندگی، پیچیدگی و ابهام همراه هستند، افزایش دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Risk Securitization in Catastrophic and Life Insurance Policies

نویسندگان [English]

  • Alireza Pourebrahimi 1
  • Shahram babalooyan 2
  • Mohammad Javad Sadehvand 3
1 Assistant professor, Islamic Azad University, Karaj Branch
چکیده [English]

Securitization has the potential to improve market efficiency and capital utilization in the insurance industry. Through selling risk to investors, insurers can reduce their capital requirements, and increase ability for the acquisition of new businesses. Also, in this way, they can reduce cost of capital, and enhance return on equity.
Securitization offers insurers the opportunity to unlock the embedded profits in blocks of insurance presently carried on balance sheet and to provide an alternative source of financing in an industry where traditional financing mechanisms are often restricted due to regulation.
Securitized transactions also permit insurers to achieve liquidity goals and can add transparency to many on-balance sheet assets and liabilities traditionally characterized by illiquidity, complexity, and informational opacity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Securitization
  • Insurer
  • Special Purpose Vehicle
  • Issuer
  • Life & catastrophic insurance
*   قطانت، محمد، ناصرپور اسد، علیرضا (1388). « مبانی تبدیل به اوراق بهادارسازی ریسک در شرکتهای بیمه ای»، اولین کنفرانس بین المللی توسعه نظام تامین مالی در ایران.
*    توحیدی، محمد و اسمعیلی حمیدرضا (1392).  « ارتباط صنعت بیمه و بازار سرمایه از طریق تبدیل ریسک‏های بیمه‏ای به اوراق بهادار» مدیریت توسعه و پژوهش بورس اوراق بهادار تهران.
*      معاونت پروهشی پژوهشکده بیمه (1390)، « اوراق بهادار بیمه‏ای، فرصتی نو برای بیمه‏ گران و سرمایه‏ گذاران»، www.irc.ac.ir/articles/index.php?article=323
*   قالیباف اصل، حسن و همکاران (1390)، « صکوک وکالت بیمه‏ای برای پوشش ریسک حوادث فاجعه آمیز»، فصلنامه علمی-پژوهشی اقتصاد اسلامی، سال یازدهم، شماره 44.
*      Alex Cowley, J. David Cummins  Securitization of Life Insurance Assets and Liabilities, http://www3.imperial.ac.uk/pls/portallive/docs/1/51159.PDF.
*      Anshuman, A., Sonal G. and Udbhav, G. (2009),   Securitization in the life insurance industry. 10th Global Conference of Actuaries.
*        Gorvett, Richard W., (1999). Insurance Securitization: The Development of a New Asset Class,” 1999 Casualty Actuarial Society “Securitization of Risk” Discussion Paper Program.
*      Laurenzano, Vincent L., (1998). “Securitization of Insurance Risk: A Perspective for Regulators,” Journal of Insurance Regulation, Vol. 17, No.2 pg. 179-185.
*      Millette, Michael J., et al., 2002 “Securitization of Life Insurance Businesses,” in M. Lane, ed., Alternative Risk Strategies (London: Risk Books).
Oi San, Choo, (2011) life insurance securitization, asia pacific matters, autumn 2011, issue 01