تحلیل اقتصادی امکان اعمال مالیات بر سپرده‌های بانکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه سمنان

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر و عضو پیوسته انجمن مهندسی مالی ایر

3 دانشجوی دکتری اقتصاد پولی دانشگاه سمنان و رئیس دایره برنامه‌ریزی بانک سینا (نویسنده مسئول)

چکیده

طی سال‌های اخیر بحث اعمال مالیات بر سپرده‌ها یا سود آن‌ها بارها مطرح و هر بار در نشریات و خبرگزاری‌ها به شدت مورد هجمه قرار گرفته است. این انتقادات و مخالفت‌ها اگر چه از پشتوانه علمی و تجربی برخوردار نیستند لیکن همواره باعث مسکوت شدن موضوع و تکذیب سریع اصل مسأله توسط مسوولین شده است. منتقدین این طرح منفی بودن نرخ سود حقیقی سپرده‌های بانکی طی سال‌های اخیر و منفی‌تر شدن آن در صورت اعمال مالیات بر سپرده‌ها را عامل گریز سرمایه‌ها از سیستم بانکی و هجوم به بازارهای غیرمولد می‌دانند.
این تحقیق بر اساس تحلیل و بررسی نظری موضوع، ابتدا دلایل اخذ مالیات را بیان و با دلایل متقن لزوم اخذ مالیات از سپرده­های بانکی را بیان می­کند. سپس به بررسی دلایل منتقدین پرداخته و با رد انتقادات آن­ها بر آن تأکید می­نماید.
این مقاله ضمن اثبات ضرورت و سهل­الوصول بودن مالیات بر سپرده‌ها، فرار سرمایه‌ها و سپرده‌ها از سیستم بانکی را رد می‌کند. در این پژوهش پول مانند خون در بدن موجود زنده و سیستم مالی خصوصاً بانک‌ها همانند دستگاه گردش خون فرض شده و بیان می‌دارد که تنها زمانی سرمایه‌ها از بانک‌ها خارج می‌شوند که افراد پول را امحاء یا کنز نموده یا از کشور خارج کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Economic Analysis of the Possibility of a Tax on Bank Deposits

نویسندگان [English]

  • Alireza Erfani 1
  • Hamidreza Kordlouie 2
  • Smaeil Shamsiyan 3
1 Associate professor, Semnan University
2 Assistant professor, Islamic Azad University, Permanent member of Iran Financial Engineering Associatin
3 P.H.D student from Economics, University of Semnan
چکیده [English]

In recent years, the debate over taxes on deposits or it’s profits, each time has been seriously attacked by the newspapers and news agencies. These criticisms and objections, although do not support with the scientific and practical evidences, but official authorities always and quickly deny it. They believe that negative real interest rates on bank deposits in recent years and negative effect of tax on those rates is cause of evasion and movement of funds from the banking system to non-productive markets.
This research is based on theoretical analysis; First it informs taxation’s proofs with logical evidences, Then surveys proofs of critics and rejects them.
In this paper, We will prove the necessity of being accessible and easier tax on deposits, then we will deny capital and deposits flighting of the banking system. In this research, money is like blood in the body and financial system specially banks is a blood’s circular system and capitals get banks off when money destroy, hoard or go abroad.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tax
  • Deposit
  • interest
  • Money
  • Banking system
*       پژویان، جمشید (1375)، مالیه عمومی و تعیین خط­مشی دولت­ها، چاپ پنجم، تهران: انتشارات پیام نور.
*       جعفری لنگرودی  محمد جعفر، (1380)، ترمینولوژی حقوق، چاپ هشتم، تهران:انتشارات گنج دانش.
*       رنجبری، ابوالفضل و بادامچی، علی، (1387)، حقوق مالی و مالیه عمومی، چاپ نهم، تهران: انتشارات مجد.
*       رنگریز، حسن و خورشیدی، غلامحسین، (1385)، مالیه عمومی و تنظیم خط­مشی مالی دولت، چاپ پنجم، تهران: شرکت چاپ و نشر بازرگانی وابسته به موسسه مطالعات و پژوهش­های بازرگانی.
*       فرج­وند، اسفندیار، (1390)، فراگرد تنظیم تا کنترل بودجه، چاپ سی و پنجم، تبریز: انتشارات فروزش.
*       مالکی مقدم، هوشنگ و عباسی، عبادا...، (1382)، حقوق مالیاتی و آیین دادرسی آن، چاپ اول، قم: موسسه انتشارات خانه خرد.
*       مجیبی­فر، محمدصادق، (1390)، حقوق و تکالیف متقابل مؤدیان و دستگاه­های مالیاتی ایران، تهران: انتشارات جاودانه.
*       مظفری، هاشم، (1387)، مبانی مالیات، چاپ اول، تهران: انتشارات مهر غزال.
*       یاسینی، سید محمد، (1385)، بررسی اثربخشی اصلاح ساختار نظام مالیاتی و تاثیر آن بر سازمان امور مالیاتی استان تهران، پایان­نامه کارشناسی ارشد مدیریت تشکیلات و روش­ها، دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.
*       تقی­پور، یوسف، (1391)، مالیات بر سود سپرده­ها؟!، قابل دسترسی در (http://eghtesadonline.com/fa/content/7558/)
*       تبیان ، (1391)، قابل دسترسی در  (http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=224407)
*       کمیجانی، اکبر، عسکری، محمد مهدی، (بهار 1390)، تحلیل نظری آثار اقتصادی زکات و مقایسه آن با مالیه تورمی، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 64.
*       Huizinga, Harry,(2004), the Taxation of Banking in an Integrating Europe, International Tax and public Finance kluwer Academic Publishers Netherlands, 11.
*       Boadway, R. and M. Keen. (2003). “Theoretical Perspectives on the Taxation of Capital Income and Financial Services.” In Patrick Honohan (ed.), Taxation of Financial Intermediation, Theory and Practice for Emerging Economies. World Bank, Washington, D.C