مدلی نوین برای سرمایه گذاری در حوزه تجاری سازی فناوری مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، علوم کامپیوتر، دانشکده ریاضی، دانشگاه شهید بهشتی (نویسنده مسئول)

2 دانشجوی دکتری، مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌های مدیریت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی مالی، دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌های مدیریت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

4 دانشیار، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی کرج

چکیده

با توجه به اهمیت زیاد و تخصصی بودن فرآیند تجاری سازی فناوری در کنار تأثیر آن بر توسعه، پیشرفت و بهبود وضعیت اقتصادی، وجود مراکزی که به صورت نظام مند و تخصصی به این زمینه بپردازند ضروری به نظر می‌رسد. لذا، در این پژوهش پس از بررسی تجارب، معضلات و اقدامات سایر کشورهای پیشرو در زمینه تجاری سازی فناوری با رویکرد سرمایه گذاری در آن، مدلی نوین برای کسب و کار و سرمایه گذاری در حوزه تجاری سازی فناوری کشور و مدیریت پارک‌های علم و فناوری در حل چالش‌های موجود پیشنهاد شده است که بصورت یک مطالعه موردی در پارک‌های علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی ارائه خواهد شد. با توجه به بررسی‌های انجام شده روی مدل‌های مختلف اداره پارک‌های علم و فناوری در جهان و کشور ایران، مدلی برای مدیریت پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان اولین مدل پارک غیر دولتی کشور در این وسعت در این پژوهش ارائه شده است. از مزایایی این مدل، مشارکت دانشگاه آزاد در سرمایه گذاری بر روی شرکت‌های دانش بنیان بصورت مستقیم و غیر مستقیم می‌باشد. علاوه بر این نظارت، مدیریت، رصد مستمر و مشارکت در شرکت‌های مستقر و پروژه‌ها از دیگر ویژگیهای این مدل می‌باشد. ارائه خدمات متنوع تجاری سازی در قالب زنجیره خدمات از یک سو و خدمات ارائه شده برای جذب و هدایت سایر سرمایه گذاران خطر پذیر از سوی دیگر از نقاط متمایز این مدل می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A New Investment Model in Technology Commercialization: Case Study of Islamic Azad University

نویسندگان [English]

  • Alireza Tavakoli Toroghi 1
  • Mahdi Masahi Khourasgani 2
  • Hosein Hamisheh Bahar 3
  • Davod Samari 4
1 Assistant Professor, Computer Science, Faculty of Mathematics, University martyr Beheshti
2 PhD student, Engineering, Faculty of Industrial Engineering and Management Systems, Amir Kabir University
3 Graduate Student, Financial Engineering, Faculty of Industrial Engineering and Management Systems, Amir Kabir University
4 Associate Professor, College of Agriculture and Natural Resources, Islamic Azad University of Karaj
چکیده [English]

Regarding the great importance of commercialization process of technology and its influence on development, progression and improvement of economy, there is great necessity for some centers to work in this area professionally. Thus, in this research we proposed a business and investment model for science and technology parks' management considering the experience of preeminent countries in technology commercialization. As a case study, the proposed model is employed in Islamic Azad University Science and Technology Park. According to our study on different models of management in science and technology parks in Iran, the propounded model for Islamic Azad University Science and Technology Park is the first nongovernmental model used in such an extent.  The possibility of direct and indirect investment in innovative companies existing in the park is a great advantage for Islamic Azad University. Moreover, supervision, administration and cooperation of the park are some privileges for companies existing in it. Furthermore, various commercialization services in the form of the Service Chain, on the one hand, and the efforts in order to attract other venture capitalists, on the other hand, are some distinctions of the proposed model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Investment in Technology Commercialization
  • Islamic Azad University Science and Technology Park
  • Venture Capital
  • Commercialization Financing
  • Service Chain
*       روح الله استیری-بنیامین مشیری. (1388). ابزارهای تأمین مالی بنگاه‌های دانش بنیان. تهران: دومین کنفرانس بین المللی توسعه نظام تأمین مالی در ایران.
*       محمدرضا شادنام, محمدعلی بحرینی زارچ. (1386). تجاری سازی فناوری، یا، چگونگی تولید ثروت از تحقیق و توسعه: به همراه نمونه‌های بومی. بازتاب.
*       Andrew O. Martyniuk, Ravi K. Jain, Meredith N. Haft. (2002)). Market opportunity analyses and technology transfer. Technology Transfer and Commercialisation.
*       Beck, T., Demirgüç-Kunt, A. and Maksimovic V. (2008) Financing Patterns Around the World: Are Small Firms Different? Financial Economics, 932-952.
*       Chris Gaither and Dawn C. Chmielewski,  (2006) july 16). Los Angeles Times. بازیابی در 12 14, (2014) از http://articles.latimes.com/2006/jul/16/business/fi-overheat16
*       Cornell University, INSEAD, and WIPO (2014) The Global Innovation Index 2014: The Human Factor In innovation. Fontainebleau, Ithaca, and Geneva: Cornell University, INSEAD, and WIPO.
*       Farren, C. (2006) Eight Types of Mentors: Which Ones Do Your Need? MasteryWorks, Inc. بازیابی از http://www.masteryworks.com/newsite/downloads/Article3_EightTypesofMentors-WhichOnesdoyouNeed.pdf
*       Jeng, L. A., & Wells, P. C  (2000) The determinants of venture capital funding: Evidence across countries. Corporate finance, 241–289.
*       JOHN C. RUHNKA and JOHN E. YOUNG  (1987) A VENTURE CAPITAL MODEL OF THE DEVELOPMENT PROCESS FOR NEW VENTURES. Business Venturing, 167-184.
*       Mani, S (2004) Financing of innovation—A survey of various institutional mechanisms in Malaysia and Singapore. Technology Innovation, 185–208.
*       NVCA  (2011) Venture Impact EDITION 6.0. بازیابی از National Venture Capital Association: www.nvca.org
*       OECD (2014) Organisation for Economic Cooperation and Development. بازیابی در 12 2014، از http://www.oecd-ilibrary.org/sites/entrepreneur_aag-2013-en/06/03/index.html;jsessionid=tc5ydyxec26j.x-oecd-live-02?contentType=&itemId=%2Fcontent%2Fchapter%2Fentrepreneur_aag-2013-27-en&mimeType=text%2Fhtml&containerItemId=%2Fcontent%2Fserial%2F22266941&
*       SJR, T. S (2014) The SCImago Journal & Country Rank. بازیابی در 12 2014، از http://www.scimagojr.com/
*       Steven White, Jian Gaob, Wei Zhang (2005) Financing new ventures in China: System antecedents and institutionalization. Research Policy, 34, 894–913.
*       Sudek, R  (2006) ANGEL INVESTMENT CRITERIA. Small Business Strategy, 17.
*       Wong, P. K., & Singh, A. (2011).  (2011) Public innovation financing schemes in Singapore. Research Report of International Development Research Centre (IDRC).
*       Wonglimpiyarat, J (2009) Entrepreneurial financing for venture and innovation development. International Journal of Foresight and Innovation Policy, 234–243.
*       Wonglimpiyarat, J (2013) Innovation financing policies for entrepreneurial development. Journal of High Technology Management Research, 109-117.
*       Wonglimpiyarat, J  (2013) The Role of Equity Financing to Support Entrepreneurship in Asia. Technovation, 4-5.
*       Wonglimpiyarat, J  (2013) The Role of Equity Financing to Support Entrepreneurship in Asia - The Experience of Singapore and Thailand. Technovation.