دانش ستاره بینی مالی و کارکردهای آن در تحلیل بازار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران (مسئول مکاتبات)

2 استاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

هرچند دانش ستاره بینی مالی مدتهاست که جایگاه خود را به عنوان یکی از زیر مجموعه های تحلیل تکنیکال در دنیا تثبیت نموده است اما این دانش در بین تحلیل گران و پژوهشگران بازارهای مالی ایران همچنان ناشناخته است . دیدگاه همراه با شک و تردید به این مقوله از یک سو لازمه ی پژوهش و آزمون آنست اما از سوی دیگر کمبود منابع و ناشناخته بودن ابزارهای آن باعث خواهد شد تا روند توسعه و سرعت بررسی آن کاهش یابد .
در این پژوهش ضمن بررسی مفاهیم اولیه در ستاره بینی مالی ، نگاهی خواهیم داشت به برخی از منابع این حوزه شامل کتاب ها ، مقالات و نرم افزارهای توسعه یافته در این خصوص ، تا بتوانیم ضمن تعریف جایگاه آن در بین ابزارهای موجود ، گامی در جهت معرفی این دانش در حوزه ی تحلیگری مالی برداریم . نتایج این پژوهش حاکی از کارکردهای دانش ستاره بینی مالی در تحلیل بازار سرمایه بوده و علاوه بر آن نشان می دهد که این دانش امکان درک چرخه های معاملات و به تبع، ‌انتخاب سبد سرمایه گذاری مناسب را نیز فراهم می سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Financial Astrology in Stock Market Analysis

نویسندگان [English]

  • Mohsen Ghasemian 1
  • Feraydoon Rahnamay Roodposhti 2
1 Master of Science in Financial Management, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
2 Professor, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

Financial Astrology as a tool in field of Technical Analysis is used in stock market analysis for many years. Although it's an old science and a known way for market analysts but in Iran it's unknown for traders and academic researchers. A doubt in point of view is necessary for investigators to test the claims but mysterious tools and unknown references would make it slow in science development and use it by market technicians.
In this research some references in financial astrology including books, articles and related soft ware would be introduced to know the position of this field in financial markets. Results of this research show the usage of Financial Astrology in Capital Market Analysis and would help us to have a better realization of trading cycles and finally can help in portfolio stock selection.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial Astrology
  • Technical Analysis
  • Behavioral Finance
  • Trading Cycles
*       رهنمای رودپشتی،‌فریدون. و قاسمیان، محسن. و فراهانی، آزاده. 1393 . مبانی ستاره بینی مالی. تهران :‌ترمه
*       بیرونی خوارزمی، ابوریحان محمد بن احمد. 362-440 ه.ق. التفهیم لاول صناعه التنجیم. به تصحیح جلال الدین همایی. موسسه نشر هما
*       Bayer, George. 1937. A Complete Course in Astrology Erection and Interpretation of Horoscopes, for Natives as well as for Stocks. NY
*       Bradley, Donald. 1984. Stock Market Prediction. Minnesota: LLEWELLYN Publications
*       Dewey, Edward R. 1971. Cycles: The mysterious Forces that Trigger Events. NY: HAWTHORN Books Inc.
*       Dichev, Illia D. Janes, Troy D. 2001.Lunar Cycle Effect in Stock Returns. Social Science Research Network Electronic Paper Collection
*       Jensen, L.J. 1978. Astro-Cycles and Speculative Markets. Washington: LAMBERT- Gann Publishing Company, Inc.
*       Krivelyova, Anna. Robotti, Cesare.2003. Playing the Field: Geomagnetic Storms and Stock Market.Federal Reserve Bank of Atlanta. Working Paper 2003-5b
*       Lepori, Gabriele. 2009. Dark Omens in The Sky: Do Superstitious Beliefs Affect Investment Decisions.Department of Finance, Copenhagen Business School
*       McWhirter, Louise.1988.Astrology and Stock Market Forecasting. NY: ASI Publishers, Inc.
*       Meisami, Alex. 2013. Zodiac Calendar and Market Returns.Asia Journal of Finance &Accounting.Vol. 5. No. 1
*       Meridian, Bill.2002.Planetary Stock Trading. NY: Cycles Research
*       Merriman, Raymond.2001.Stock Market Timing. USA: MMA\Seck-IT Publications
*       Miner, Robert. 2002. Dynamic Trading. Dynamic Traders Group, Inc
*       Mitchell, Vincent-Wayne. Haggett, Sarah. 1997. Sun-Sign Astrology in Market Segmentation: An Empirical Investigation .Journal of Consumer Marketing.Vol. 14. Issue 2
*       Novy-Marx, Robert.Predicting anomaly Performance with Politics, The Weather, Global Warming, Sunspots and the Stars.
*       Pesavento, Larry.Planetary Harmonics of Speculative Markets .Traders Press, Inc.
*       SHAH, PINKAL. CHAUDHRI, JAYDIP. 2012. An Empirical Study on Effect of Combination of Sun with Different Zodiac Signs on Return of it Sector of Indian Stock Market.Indian Journal of Applied Research.Vol. 1. Issue 6
*       SHAH, PINKAL. CHAUDHRI, JAYDIP.2013. Financial Astrology: An Unexplored Tool of Security Analysis.International Journal of Management.Vol. 4. Issue 2
*       SHAH, PINKAL. CHAUDHRI, JAYDIP. 2013. Moon and Market: An Empirical Study on Effect of movement of Moon on BSE SENSEX.International Journal of Accounting and Financial Management Research.Vol. 3. Issue 1
*       Skkiner, Christeen.2009.The Financial Universe. The Alpha Press
*       Weingarten, Henry. 1994. Investing by Stars. McGraw-Hill
*       Williams, David. 1988. Financial Astrology. Arizona: American Federation of Astrologers, Inc.