دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، تیر 1391، صفحه 1-152 
مقایسه کارآمدی مدل های ARIMA و ARFIMA برای مدل سازی و پیش بینی شاخص قیمت تهران (TEPIX)

صفحه 63-80

حبیب‌اله‌ سالارزهی؛ منصور کاشی؛ سیدحسن حسینی؛ محمد دنیایی