دوره و شماره: دوره 3، شماره 9، فروردین 1393، صفحه 1-240 
اوراق اعتباری: امکان‌سنجی فقهی، اقتصادی و کاربردی جهت مشارکت سطح خرد اقتصاد در بهبود ریسک اعتباری بانک‌‌ها

صفحه 187-206

علی رستمی؛ محمدرضا رنجبر فلاح؛ مجید خادم الحسینی اردکانی؛ محمدحسن حبیبی؛ علی جمالی نیشابور؛ میثم علی محمدی


بررسی و تحلیل واکنشهای رفتاری در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 223-240

حمیدرضا وکیلی‌فرد؛ علی سعیدی؛ اکبر افتخاری علی آبادی