دوره و شماره: دوره 4، شماره 15، مهر 1394، صفحه 13-230 
پیش‌بینی رفتار معاملاتی سرمایه‌گذاران: شواهدی از تئوری چشم‌انداز

صفحه 19-32

علی ثقفی؛ روح اله فرهادی؛ محمد تقی تقوی فرد؛ فرخ برزیده


تحلیل مقایسه‌ای تاثیر ریسک سیاسی بر توسعه بازار سهام کشورهای منتخب

صفحه 135-156

احمد گوگردچیان؛ سعید فتحی؛ هادی امیری؛ نسرین سعیدی ورنامخواستی