دوره و شماره: دوره 6، شماره 21، فروردین 1396، صفحه 1-245 
حداقل کردن واریانس پورتفوی با محدودیت‌های L

صفحه 81-96

مهدی صالحی؛ محمود لاری دشت بیاض؛ نرگس مخملباف


شناسایی قابلیت ها و منابع لازم جهت تغییر در مدل کسب و کار دربانک های تجاری ایران

صفحه 161-174

بهروز رضایی منش؛ حبیب اله رودساز؛ محمدتقی تقوی فرد؛ مهدی حقیقی کفاش؛ عباس کمرئی


بررسی اثر تنوع‌گرایی دارایی و تسهیلات بانک‌ها بر ریسک بانکی (مورد مطالعه: بانک‌های خصوصی در ایران)

صفحه 197-214

موسی بزرگ اصل؛ علیرضا اکبری ماسوله؛ محمد جواد محقق نیا؛ محمد تقی تقوی فرد