دوره و شماره: دوره 7، شماره 27، مهر 1397، صفحه 1-362 
مدل سازی نوسانات بازده بورس اوراق بهادار تهران مدل MRS-FI-TGARCH و FI-TGARCH

صفحه 321-338

هاجر مرادیان؛ علی حقیقت؛ هاشم زارع؛ مهرزاد ابراهیمی


کارایی بازار آتی سکه طلا در دو رژیم پر نوسان و کم نوسان

صفحه 339-362

محمد اسماعیل فدایی نژاد؛ علی صالح آبادی؛ غلامحسین اسدی؛ محمد نقی وزیری؛ حسن طاعتی کاشانی