دوره و شماره: دوره 7، شماره 28، دی 1397، صفحه 1-330 
آزمون نوسانات تورم و بیش ‌سرمایه‌گذاری با تاکید بر بیش اعتمادی مدیران

صفحه 265-280

مهدی علی نژاد ساروکلائی؛ ذبیح الله طاهری؛ کیوان اکبرپور