دوره و شماره: دوره 7، شماره 28، زمستان 1397، صفحه 1-330 
15. آزمون نوسانات تورم و بیش ‌سرمایه‌گذاری با تاکید بر بیش اعتمادی مدیران

صفحه 265-280

مهدی علی نژاد ساروکلائی؛ ذبیح الله طاهری؛ کیوان اکبرپور


16. بررسی مقایسه ای مدل C-CAPM و CD-CAPM در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک در ایران

صفحه 281-296

عبدالمجید دهقان؛ محسن فرهادی شریف آباد؛ علیرضا فهیمی