دوره و شماره: دوره 8، شماره 30، تیر 1398، صفحه 1-402 
مدیریت مالی و اثر دانینگ کروگر(خودبینی)

صفحه 139-152

بهزاد پهله؛ سیدمظفر میربرگ‌کار؛ ابوالفضل ذوالقدر


کاربرد حرکت براونی هندسی در پیش‌بینی قیمت طلا و نرخ ارز

صفحه 251-270

حجت الله صادقی؛ محمد اسماعیل فدایی نژاد؛ علیرضا ورزیده