دوره و شماره: دوره 9، شماره 33، اردیبهشت 1399، صفحه 1-415 
واکنش سرمایه گذاران به نحوه افشای پاداش مدیران عامل

صفحه 209-226

فائزه غلامی مقدم؛ جواد رجبعلی زاده؛ رضا حصارزاده


اثرشوک ارز بر بازده بازار سرمایه تهران مدل "MS-FI-TGARCH"

صفحه 227-239

هاجر مرادیان؛ علی حقیقت؛ هاشم زارع؛ مهرزاد ابراهیمی


قیمت‌گذاری اختیار معاملات توانی بر مبنای مدل هستون (شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران)

صفحه 241-257

الهام دسترنج؛ حسین صاحبی فرد؛ عبدالمجید عبدالباقی؛ سید رضا حجازی؛ احمد معتمدنژاد


بررسی اثرات متقابل نابرابری درآمد، اشتغال و رشد اقتصادی

صفحه 283-299

محمدرضا رادفر؛ غلامرضا زمردیان؛ مسعود کریمخانی